Четверик-Бурчак Алина Григорьевна
Четверик-Бурчак Алина Григорьевна
ДНУ ім. О.Гончара, факультет психології, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості
АГ Четверик-Бурчак, АГ Четверик-Бурчак
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2015
162015
Опитувальник Стабільність психічного здоров'я-коротка форма: опис, адаптація, застосування
ЕЛ Носенко, АГ Четверик-Бурчак
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: педагогіка і психологія, 89-97, 2014
162014
Емоційний інтелект як чинник успішності вирішення головних життєвих завдань
АГ Четверик-Бурчак
Психолінгвістика, 163-184, 2013
92013
Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху 6 монографія/ЕЛ Носенко, АГ Четверик-Бурчак/за ред. ЕЛ Носенко
ЕЛ Носенко
К.: Вид-во «Освіта України, 2016
72016
Опис та адаптація опитувальника шкала соціального благополуччя К. Кіза
АГ Четверик-Бурчак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
62014
Емоційний інтелект як інтегративна властивість особистості
АГ Четверик-Бурчак
Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції «Психолінгвістика …, 2013
62013
Посібник до вивчення курсу «Теорія емоційного інтелекту»
ЕЛ Носенко, АГ Четверик-Бурчак
ЕЛ Носенко, АГ Четверик-Бурчак.–2014.–73 с, 2014
52014
Механізми зв’язку рівнів сформованості емоційного інтелекту з успішністю життєдіяльності особистості
АГ Четверик-Бурчак
Збірник наукових праць Інституту психології ім. ГС Костюка НАПН України 10 …, 2011
52011
Ієрархія особистісних чинників успішності життєдіяльності людини
АГ Четверик-Бурчак
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія, 149-156, 2013
42013
Роль особистісних настанов у формуванні емоційного інтелекту як чесноти
ЕЛ Носенко, АІ Четверик-Бурчак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
32011
Особливості ставлення батьків до дітей різної сиблінгової позиції
А Четверик-Бурчак
Наука і освіта, 21-27, 2019
2019
СИСТЕМНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ПРЕДИКТОР ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮНАКІВ
AH Chetveryk-Burchak, VY Kuts
Journal of Psychology Research 22 (9/1), 2016
2016
ББК 88.372 Н 81 Рекомендовано до друку вченою радою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
ЕЛ Носенко, АГ Четверик-Бурчак
2016
Системна рефлексія як предиктор оптимального функціонування юнаків
АГ Четверик-Бурчак, ВЄ Куц
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія, 79-89, 2016
2016
ОПИТУВАЛЬНИК «СТАБІЛЬНІСТЬ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я–КОРОТКА ФОРМА»: ОПИС, АДАПТАЦІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ
EL Nosenko, AG Chetveryk-Burchak
Journal of Psychology Research 22 (9/1), 2014
2014
ІЄРАРХІЯ ОСОБИСТІСНИХ ЧИННИКІВ УСПІШНОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
AG Chetveryk-Burchak
Journal of Psychology Research 21 (9/1), 2013
2013
Психологія особистості
ВС Лун, ОІ Зімовін, АВ Нежута, ОЄ Поліванова, АО Церковний, ...
Рівень сформованості емоційного інтелекту як предиктор успішності життєдіяльності людини
АГ Четверик-Бурчак
Зв'язок емоційного інтелекту з системною орієнтацією соціально-психологічної адаптації
АГ Четверик-Бурчак
yaneznau@ list. ru
АГ Четверик-Бурчак
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20