Богдан Сергійович Серебренніков / Bohdan Serebrennikov / Богдан Сергеевич Серебренников
Богдан Сергійович Серебренніков / Bohdan Serebrennikov / Богдан Сергеевич Серебренников
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
102*2016
Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 16 грудня 2015 р.)
ВМ Геєць
Вісник Національної академії наук України, 46-53, 2016
212016
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи
ВМ Геєць, ТО Осташко, РЗ Подолець, БС Серебренніков, інші
НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув." – К., 2015
18*2015
Формування динамічних цін на електроенергію залежно від нерівномірності графіку електроспоживання
БС Серебренніков, КГ Петрова
Енергетика та електрифікація, 18-23, 2012
132012
Политика энергоэффективности в Украине: veritas momentum
АА Дячук, РЗ Подолец, БС Серебренников, МГ Чепелев
Экономика Украины, 58-69, 2015
102015
Повышение энергетической эффективности технологических процессов промышленных предприятий
БС Серебренников, ЕГ Петрова
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
82013
Управління режимами електроспоживання промислових підприємств для підвищення рівня ефективності їх діяльності
Б Серебренніков, К Петрова
Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті, 85-87, 2017
7*2017
Ефективність і екологічність використання енергетичних ресурсів у світі та Україні
ОА Дячук, РЗ Подолець, БС Серебренніков, ТА Зеленюк
Економічний аналіз, 59-75, 2014
6*2014
Вплив транснаціоналізації на національну економіку та безпеку держави
КВ Крилова, БС Серебренніков
НТУУ" КПІ", 2013
52013
Дифференциация методов управления электропотреблением по структурным уровням электроэнергетической системы
БС Серебренников, ЕГ Петрова
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
42013
Економічна оцінка реалізації експортного потенціалу електроенергетики України
БС Серебренніков
Політехніка, 2012
42012
Моделювання диференційованих у часі цін на електроенергію
БС Серебренніков
Наукові вісті НТУУ "КПІ", 24-31, 2007
4*2007
Маркетинг на електроенергетичному ринку як інструмент забезпечення економічної складової сталого розвитку
БС Серебренніков, ВГ Герасимчук
Социально-экономические аспекты промышленной политики 3, 26-34, 2007
4*2007
Сегментування роздрібного ринку електроенергії
БС Серебренніков
Донецький національний технічний університет, 2007
42007
Цінове управління попитом на електроенергію роздрібних споживачів
БС Серебренніков
Економіка та підприємництво, 186-195, 2003
42003
ОЦІНКА ВАРІАНТІВ ЗАЛУЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИКУ УКРАЇНИ
Б Серебренніков, Є Ніколайчук
Наука молода, 115-121, 2008
32008
Аналіз державної політики стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел в Україні за допомогою механізму «зеленого тарифу»
МО Герасименко
Актуальні проблеми економіки та управління, 2016
22016
Фактори та складові конкурентоспроможності електроенергетичних товарів на міжнародних ринках
БС Серебренніков
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2015
22015
Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки): колективна монограф
ЛВ Дейнеко, ТО Осташко, ВО Точилін, АІ Даниленка
НАНУ.–К, 2013
22013
Маркетинговая сегментация розничного рынка электроэнергии
БС Серебренников, ЕГ Петрова
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20