Liudmila Ladonko/Людмила Ладонько
Liudmila Ladonko/Людмила Ладонько
Professor of the Departmentof Public Administration, Kyiv National University of Trade and Economics
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегічний потенціал підприємства: формування та оцінка
ЛС Ладонько, МВ Ганжа
Науковий вісник полісся, 109-114, 2015
82015
Методологічні аспекти та методичні принципи оцінки конкурентоспроможності сироробних підприємств
СМ Шкарлет, ЛС Ладонько, ТІ Корж
Науковий вісник ЧДІЕУ, 11, 2011
72011
Сутність та моделі управління змінами на підприємстві
ЛС Ладонько, МВ Ганжа
Науковий вісник Полісся, 101-108, 2015
62015
Аналіз економетричних підходів у моделюванні інноваційних процесів
ІС Скітер, ЛС Ладонько
Держава та регіони, 200-203, 2009
62009
Детермінанти стратегії формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України: монографія; Черніг. нац. технол. ун-т
ЛС Ладонько
Чернігів–Херсон: ЧНТУ 423, 2014
52014
Оптимізаційні моделі макроекономічного регулювання інноваційних процесів на різних рівнях управління промисловістю
ВВ Микитенко, ЛС Ладонько
Ефективна економіка, 2009
5*2009
Використання моделей дифузії для оцінки розповсюдження інновацій в економічній системі Чернігівського регіону
ІС Скітер, ЛС Ладонько
Економічний простір, 38-44, 2009
42009
Економічна сутність інноваційного ресурсу країни
НВ Ткаленко, ЛС Ладонько
32011
Системний аналіз стану, тенденцій розвитку управління якістю організаційних проектів підприємств національної економіки
ГВ Старченко, ЛС Ладонько
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
32011
Вплив інноваційного потенціалу на ефективність функціонування національної інноваційної системи
НВ Ткаленко, ЛС Ладонько
К.: НДЕІ, 2011
32011
Використання бенчмаркінгу у формуванні конкурентоспроможного профілю підприємства
ЛС Ладонько, ГВ Старченко, ІВ Калінько
Чернігів: ЧДІЕУ, 2010
32010
Моделювання ефективності інноваційних витрат у промисловому виробництві
ВВ Микитенко, ВІ Барканов, ЛС Ладонько
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
32008
Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування
ОВ Михайловська, НВ Філіпова, ЛС Ладонько, НВ Ткаленко
Університетські наукові записки, 241-253, 2016
22016
Формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України
ЛС Ладонько
Чернігів, 2015
22015
State management of innovative activity in Ukraine
NT L. Ladon’ko, О. Mikhaylovs’ka, N. Filippova
SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD: THEORETICAL BASIСS AND …, 2015
22015
Х-інжиніринг як новий напрям менеджменту змін
ЛС Ладонько, ОС Солошин
Науковий вісник Полісся, 115-120, 2015
22015
Здійснення стратегічних змін як ключовий чинник забезпечення організаційного розвитку підприємства
ЛС Ладонько, ІС Тихун
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
22013
Структурна перебудова національної економіки: проблеми та перспективи
ВФ Савченко, МО Омеляненко, ЯВ Жарій, МВ Дубина, ОЮ Пригара, ...
Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, 9-16, 2011
22011
Формування інноваційно-інформаційного середовища у Чернігівській обл.
ЛС Ладонько
Формування ринкових відносин в Україні:[зб. наук. пр./наук. ред. ІК Бондар …, 2008
22008
Децентралізація державного управління як основа публічного менеджменту на місцевому рівні
АВК Л.С. Ладонько, Е.В. Михайловська
Актуальні проблеми державного управління, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20