Підписатись
Liudmyla Ladonko / Людмила Ладонько
Liudmyla Ladonko / Людмила Ладонько
T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium» / НУЧК імені Т.Г. Шевченка
Підтверджена електронна адреса в chnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність та моделі управління змінами на підприємстві
ЛС Ладонько, ІВ Ганжа
Науковий вісник Полісся: зб. наук. пр., 2015
192015
Стратегічний потенціал підприємства: формування та оцінка
ЛС Ладонько, МВ Ганжа
Науковий вісник полісся, 109-114, 2015
162015
Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування
ОВ Михайловська, НВ Філіпова, ЛС Ладонько, НВ Ткаленко
Університетські наукові записки, 241-253, 2016
122016
Х-інжиніринг як новий напрям менеджменту змін
ЛС Ладонько, ОС Солошин
Науковий вісник Полісся, 115-120, 2015
102015
Роль та функції місцевого самоврядування в системі публічної влади України
НВФ Л. С. Ладонько, Кунденко А.В.,О.В. Михайловська
Теорія та практика державного управління, 2016
9*2016
Основні аспекти комунікаційної взаємодії органів державної влади з громадськістю
МНВ Ладонько Л.С., Новікова, Н.Л
Державне управління: удосконалення та розвиток, http://www.dy.nayka.com.ua …, 2020
82020
Методологічні аспекти та методичні принципи оцінки конкурентоспроможності сироробних підприємств
СМ Шкарлет, ЛС Ладонько, ТІ Корж
Науковий вісник ЧДІЕУ, 11, 2011
82011
Approaches to structuring strategic capacity of the industry
LS Ladonko, OM Klymenko
Ekonomika staloho rozvytku: teoretychni pidkhody ta praktychni rekomendatsii …, 2015
72015
Аналіз економетричних підходів у моделюванні інноваційних процесів
ІС Скітер, ЛС Ладонько
Держава та регіони, 200-203, 2009
72009
Оптимізаційні моделі макроекономічного регулювання інноваційних процесів на різних рівнях управління промисловістю та її РПК/В. В Микитенко, ЛС Ладонько
ЛС Ладонько
Економічна динаміка [Науковий журнал. Електронний ресурс]. Режим доступу до …, 0
7*
The essence and models of change management at the enterprise
LS Ladonko, IV Hanzha
SCIENTIFIC BULLETIN OF POLISSIA, 101-108, 2015
62015
Детермінанти стратегії формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України
ЛС Ладонько
Чернігів-Херсон, 2014
62014
Strategic potential of enterprise: formation and evaluation
LS Ladonko, MV Hanzha
Scientific Bulletin of Polissia, 109-114, 2015
52015
Використання бенчмаркінгу у формуванні конкурентноспроможного профілю підприємства
ЛС Ладонько, ІВ Калінько, ГВ Старченко
Науковий вісник ЧДІЕУ, 8, 2010
52010
Фінансування державних та місцевих програм і проектів в Україні та Польщі
ЛС Ладонько, НС Орлова, АО Чечель, НВ Мірко, ІВ Калінко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2021
42021
Менеджмент: теорія та практика
ЛС Ладонько, ОВ Михайловська, НВ Філіпова
Київ: Кондор, 2015
42015
Здійснення стратегічних змін як ключовий чинник забезпечення організаційного розвитку підприємства
ЛС Ладонько, ІC Тихун
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління, 2013
42013
Формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України
ЛС Ладонько
Чернігів, 2015
32015
State management of innovative activity in Ukraine
NT L. Ladon’ko, О. Mikhaylovs’ka, N. Filippova
SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD: THEORETICAL BASIСS AND …, 2015
3*2015
Використання моделей дифузії для оцінки розповсюдження інновацій в економічній системі Чернігівського регіону
ІС Скітер, ЛС Ладонько
Економічний простір, 38-44, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20