Світлана Візер
Світлана Візер
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особистісний фактор у державних процесах Галицько–Волинського князівства у другій половині ХІІІ століття
СО Візер, МЮ Рожкова
Гілея: науковий вісник, 7-9, 2017
2017
Розвиток ідеї церковної унії на українських землях наприкінці ХІV–ХV ст.
С Візер
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 6: Історичні науки, 37-42, 2015
2015
Конфесійна ситуація в Україні в часи гетьманування Івана Виговського
ВЙ Борисенко, І Ярмошик, МК Новик, ВСО Шевчук, Андрій
ПП «Житомироблдрукарня», 2013
2013
Луцька єпархія в конфесійному житті України наприкінці XVI–в першій половині XVII ст.
С Візер
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 6: Історичні науки, 192-199, 2012
2012
Нове видання з історії освіти в Уукраїні: Борисенко, ВЙ Боотьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90 років ХІХ ст./вид. 2-е, перероб. і доп.–К.: Вид-во НПУ імені …
ТІ Ківшар, СО Візер
Українська біографістика, 301-303, 2011
2011
Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVII ст.
БВЙВС О.
Київ, 2010
2010
Оформлення етносвітоглядних основ ідеологічної концепції українського уніатства в першій половині XVII століття
С Візер
Етнічна історія народів Європи, 142–145-142–145, 2010
2010
Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст.
АГ Бульвінський, ВЙ Борисенко, СО Візер
К.: Видавництво «Старий світ», 2006
2006
ББК 63.3 (4Укр) р30я7 Н63
МП Драгоманова, ВИ Борисенко, БІ Андрусишин, СО Візер
Бараннік Анатолій Миколайович–аспірант кафедри історії України Інституту історичної освіти НПУ імені МП Драгоманова Безверха Вікторія Миколаївна–аспірант кафедри всесвітньої …
ОМ Біла, ПМ Бірюк, КО Богатирчук, ВЙ Борисенко, СІ Вергун, ...
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
СО Візер, МЮ Рожкова
Алфьоров Олександр Анатолійович–к. і. н., м. н. с. сектору генеалогічних та
БІ Андрусишин, ВП Андрущенко, МС Бабінська, ІА Баляс, ...
Панасюк ЛВ Білінгвізм та українська еліта на сучасному етапі державотворення.
Б Нольде, В Горобець, В Борисенко, А Бульвінський, С Візер, ...
Наші автори
І Автушенко, О Бондаренко, С Візер, М Гримич, Н Громова, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14