Ольга Ярошенко
Ольга Ярошенко
Інститут вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика (на матеріалі вивчення хімії)
ОГ Ярошенко
К.: Партнер 207, 1997
1571997
Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект
OH I︠A︡roshenko
Станіца, 1999
731999
Методична підготовка майбутніх учителів: реальний стан і шляхи до вдосконалення
О Ярошенко
Вища освіта України, 69-73, 2004
322004
Диференціація навчання
ОГ Ярошенко
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 2008
282008
Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень)
ОГ Ярошенко
К.: Грамота, 2010
202010
Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі вивчення хімії)
ОГ Ярошенко
МП Драгомано-ва, 1998
191998
Формирование у учителей общеобразовательных школ готовности к освоению передового педагогического опыта
ОГ Ярошенко
Ольга Григорівна Ярошенко, 1986
171986
Природознавство. 5 клас
ОГ Ярошенко, ВМ Бойко
152018
Педагогічна технологія як дидактична категорія
ОГ Ярошенко
Біологія і хімія в школі, 14-17, 2005
152005
Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах: навч. посіб.
ІВ Мороз, ОГ Ярошенко
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
122003
Повніше використовувати можливості групової навчальної діяльності школярів
ОГ Ярошенко
Нива знань, 8-10, 2001
112001
Навчальне спілкування як чинник активізації пізнавальної діяльності школярів/Ярошенко ОГ
ОГ Ярошенко
Біологія і хімія в школі, 15-18, 2002
92002
Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів
ОГ Ярошенко
К.: УОВЦ «Оріон, 2017
82017
Порівняльний аналіз стилів навчання студентів різних спеціальностей
ОГ Ярошенко, ТМ Деркач
Педагогіка і психологія, 2012
82012
Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач
ОВ Іващенко
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2007
72007
Групова робота учнів на семінарських заняттях з хімії. 8-9 кл.: Методичний посібник для вчителів.
ОГ Ярошенко
К.: Станіца-Київ, 2006
72006
Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах
СА Калашнікова, ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова, ...
«Педагогічна думка», 2014
62014
Тематичний контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів
О Ярошенко
Біологія і хімія в школі, 12-14, 2001
62001
Завдання і вправи з хімії
ОГ Ярошенко, ВІ Новицька
К.:«Станіца, 1998
61998
Збірник задач і впраів зхімії
ОГ Ярошенко, ВІ Новицька
К.: Станіла, 1996
61996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20