Follow
Ольга Ярошенко
Ольга Ярошенко
Інститут вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика
ОГ Ярошенко
К.: Партнер 16, 122-148, 1997
1721997
Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект
OH I︠A︡roshenko
Станіца, 1999
771999
Методична підготовка майбутніх учителів: реальний стан і шляхи до вдосконалення
ОГ Ярошенко
Вища освіта України, 69-73, 2004
342004
Диференціація навчання
ОГ Ярошенко
Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер, 210-211, 2008
312008
Формирование у учителей общеобразовательных школ готовности к освоению передового педагогического опыта
ОГ Ярошенко
Ольга Григорівна Ярошенко, 1986
231986
Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі вивчення хімії)
ОГ Ярошенко
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 1998
211998
Хімія: підруч.[для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.]
ОГ Ярошенко
К.: Освіта, 2009
202009
Педагогічна технологія як дидактична категорія
ОГ Ярошенко
Біологія і хімія в школі, 14-17, 2005
202005
Природознавство. 5 клас
ОГ Ярошенко, ВМ Бойко
172018
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
142021
Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах: навч. посіб.
ІВ Мороз, ОГ Ярошенко
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
142003
Повніше використовувати можливості групової навчальної діяльності школярів
ОГ Ярошенко
Нива знань, 8-10, 2001
112001
Навчальне спілкування як чинник активізації пізнавальної діяльності школярів
ОГ Ярошенко
Біологія і хімія в школі, 15-18, 2002
92002
Збірник задач і впраів зхімії
ОГ Ярошенко, ВІ Новицька
К.: Станіла, 1996
91996
Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів
ОГ Ярошенко
Київ: УОВЦ Оріон, 2016
82016
До проблеми фундаменталізації змісту педагогічної освіти
ВП Покась, ЯС Фруктова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 70-74, 2013
82013
Методика використання пізнавальних задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці студентів
СФ Решнова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
82004
Завдання і вправи з хімії
ОГ Ярошенко, ВІ Новицька
К.:Станіца, 1998
81998
Групова діяльність школярів: теорія і методика (на матеріалі вивчення хімії)
ОГ Ярошенко
К.: Партнер, 1997
81997
Порівняльний аналіз стилів навчання студентів різних спеціальностей
ОГ Ярошенко, ТМ Деркач
Педагогіка і психологія, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20