Follow
Михайло  Дзера | Mykhailo Dzera
Михайло Дзера | Mykhailo Dzera
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Якісні показники м’яса свиней миргородської породи та її помісей
ГО Бірта
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
13*2008
Історія як суспільно-духовний проект здійснення універсальних образів світу/О. Халецький
ОВ Халецький, ВГ Костенко, РІ Онуфрів, ММ Дзера, ОП Децик
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. СЗ Гжицького 5 (2), 178-187, 2003
82003
Αναβαζιζ як iсторично-духовнi напрямнi поступально-прогресивного розвитку
ОВ Халецький, ММ Дзера, ОО Халецька
Науковий вiсник ЛНУВМ та БТ iм. СЗ Гжицького 9 (4), 295, 2007
72007
Αναβαζιζ як історичнодуховні напрямні поступально-прогресивного розвитку
ОВ Халецький, ММ Дзера, ОО Халецька
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. СЗ Гжицького 9 (4), 35, 2007
72007
Світоглядні позиції Миколи Шлемкевича крізь призму антропологічної установки
ПГ Берко, ММ Дзера
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
42016
Органи місцевого самоврядування у системі регіональних інститутів влади країн Європейського Союзу та України
ММ Дзера, АВ Прокіп
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
32011
При сяйві. Метафізика світла і соціально-культурна парадигма. Пригоди однієї ідеї у мандрах крізь віки
ОВ Халецькій, ОО Халецька, ММ Дзера
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
32009
Вернісаж нарисів глобалізації у вітчизняному соціальному дискурсі
ОВ Халецький, ММ Дзера, ОП Децик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Сучасні методи досліджень міжнародних відносин
MM Dzera, RY Pasichnyy
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
12017
Технологія дослідження емоційного забарвлення політичного тексту
ММ Дзера, РЯ Пасічний, ОН Горбач
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
Nicholas Shlemkevych outlook in the light of anthropological settings
PG Berko, MM Dzera
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18 (2 …, 2016
12016
Світоглядні позиції Івана Франка крізь призму філософської установки
PH Berko, MM Dzera
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
12015
Проблеми розвитку і Порівняльна характеристика партій, партійних систем країн ЄС та України
ММ Дзера, АВ Прокіп
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Problems of science and ethno national relations in Ivan Franko’s socio-political heritage
PG Berko, MM Dzera
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Synergistically-reflexive model of management as a single social organism
PI Berko, MM Dzera
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Transformation Lebanons foreign policy vector 2011–2017 y.
MM Dzera, RY Pasichnyy, AM Ostapchuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Проблеми нації і етнонаціональних відносин у суспільно-політичній спадщині Івана Франка
ПГ Берко, ММ Дзера
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Трансформація вектору зовнішньої політики Лівану 2011–2017 рр.
ММ Дзера, РЯ Пасічний, АМ Остапчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Синергетично-рефлективна модель управління як єдиного соціального організму
ПІ Берко, ММ Дзера
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Зміна вектора зовнішньої політики Єгипту 2011–2017рр. як чинник зростання міжнародних індексів
ММ Дзера, РЯ Пасічний, АМ Остапчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20