Підіпригора Юлія Георгіївна
Підіпригора Юлія Георгіївна
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Функціональні характеристики заперечення в системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови: Автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук за спец. 10.02.05 …
ЮГ Підіпригора
КНЛУ, 2001
102001
Основні функціональні характеристики категорії заперечення в системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київськ. держ. лінгвіст. ун-ту. Сер …, 2000
42000
Проблеми перекладу аспектуальних значень українських дієслів на іспанську мову.
ЮГ Підіпригора
Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів …, 2013
2013
Концептуально-семантичні характеристики дієслів-службових елементів інхоативних дієслівних перифраз іспанської мови
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 125-135, 2010
2010
Концептуально-семантичні характеристики дієслів із модальними значеннями як службових елементів дієслівних перифраз іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 315-325., 2009
2009
Концептуально-семантичні характеристики дієслова dejar як службового елемента перифрастичних конструкцій іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 183-188, 2008
2008
Денотативні й метафоризовані значення службових дієслів у перифразах сучасної іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 269-274, 2007
2007
Особливості перекладу дієслівних перифраз іспанської мови як засобів вираження категорії аспектуальності.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 91-96, 2007
2007
Стереометричне моделювання системи дієслівних перифраз сучасної іспанської мови, інтегрованої запереченням.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 261-265., 2006
2006
Імовірна енергетична модель процесу декодування висловлювання.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 215-220, 2006
2006
Динаміка інтеграційних процесів у системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови під впливом заперечення.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 250-253., 2005
2005
Роль прийменникового компонента дієслівних перифраз сучасної іспанської мови у вербалізації абстрактних концептів.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 205-210, 2004
2004
Прагматичні функції заперечних форм каузативних дієслівних перифраз (на матеріалі художнього іспаномовного дискурсу).
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 103-116, 2004
2004
Змістова інверсія в заперечних суплетивних формах дієслівних перифраз сучасної іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 93-96., 2003
2003
Сучасне іспанське кіно: Навчально-методичні матеріали до занять з практики іспанської мови з використанням відеофільмів (іспанською мовою).
ЛГ Зернова, ЮГ Підіпригора, ОЮ Шляхтенко
КНЛУ, 2003
2003
Критерій якісно-кількісної оцінки механізму структурної взаємодії мовних одиниць.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 298-304., 2003
2003
Valor funcional de la negación explícita en la formación de las unidades fraseológicas del español.
ЛГ Зернова, ЮГ Підіпригора
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київськ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер …, 2002
2002
Граматизація в системі дієслівних перифраз іспанської мови у світлі когнітивної теорії.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 175-178., 2002
2002
Ознаки прототиповості в системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Вісник Київського Міжнародного Університету. Сер.: Іноземна філологія., 53-62, 2002
2002
Граматика іспанської мови: граматичний аналіз. Навчальний посібник (іспанською мовою).
ЮГ Підіпригора, АО Серебрянська
КНЛУ, 2002
2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20