Підписатись
Pidipryhora Yuliia / Підіпригора Юлія
Pidipryhora Yuliia / Підіпригора Юлія
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Функціональні характеристики заперечення в системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови: Автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук за спец. 10.02.05 …
ЮГ Підіпригора
КНЛУ, 2001
102001
Граматика іспанської мови: граматичний аналіз
АО Серебрянська, ЮГ Підіпригора
К.: Видавничий центр КНЛУ, 2002
52002
Основні функціональні характеристики категорії заперечення в системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київськ. держ. лінгвіст. ун-ту. Сер …, 2000
22000
СПІЛЬНІ РИСИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ КАРТИН СВІТУ ЕЛЕНИ ҐАРРО ТА СЕРГІЯ ОСОКИ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ «¿ QUÉ HORA ES…?» ТА «ОПІВНІЧНИЙ ГІСТЬ»)
Ю Підіпригора, А Кушнір
Studia Philologica, 83-93, 2023
2023
Методи і прийоми фасилітації у викладанні теоретичних курсів романських мов (на матеріалі іспанської мови)
ЮГ Підіпригора
Актуальні проблеми романо-германської філології. Матеріали VI Міжнародної …, 2023
2023
Робоча програма" Теоретична граматика (іспанська мова)" для студентів 4 курсу ОП 035.051. 01 Мова і література (іспанська)
ЮГ Підіпригора
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Робоча програма навчальної дисципліни “Історія іспанської мови”
ЮГ Підіпригора
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Робоча програма дисципліни “Література країни, мова якої вивчається” для студентів 5 курсу
ЮГ Підіпригора
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни “Література іспаномовних країн” Спеціальність: 035 Філологія Спеціалізація: 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно) Освітня …
ЮГ Підіпригора
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
Література країни, мова якої вивчається
ЮГ Підіпригора
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
Проблеми перекладу аспектуальних значень українських дієслів на іспанську мову.
ЮГ Підіпригора
Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів …, 2013
2013
Концептуально-семантичні характеристики дієслів-службових елементів інхоативних дієслівних перифраз іспанської мови
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 125-135, 2010
2010
Концептуально-семантичні характеристики дієслів із модальними значеннями як службових елементів дієслівних перифраз іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 315-325., 2009
2009
Концептуально-семантичні характеристики дієслова dejar як службового елемента перифрастичних конструкцій іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 183-188, 2008
2008
Денотативні й метафоризовані значення службових дієслів у перифразах сучасної іспанської мови.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 269-274, 2007
2007
Особливості перекладу дієслівних перифраз іспанської мови як засобів вираження категорії аспектуальності.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 91-96, 2007
2007
Стереометричне моделювання системи дієслівних перифраз сучасної іспанської мови, інтегрованої запереченням.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 261-265., 2006
2006
Імовірна енергетична модель процесу декодування висловлювання.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики., 215-220, 2006
2006
Динаміка інтеграційних процесів у системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови під впливом заперечення.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 250-253., 2005
2005
Роль прийменникового компонента дієслівних перифраз сучасної іспанської мови у вербалізації абстрактних концептів.
ЮГ Підіпригора
Проблеми семантики слова, речення та тексту., 205-210, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20