Follow
Володимир Дмитрович Гончаренко  Volodumer Honcharenko
Володимир Дмитрович Гончаренко Volodumer Honcharenko
Yaroslav Mudryi National Law University Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякі зауваження у зв’язку з прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу України
В Гончаренко
Вісник академії правових наук України, 698-710, 2003
412003
Хрестоматія з історії держави і права України
ВД Гончаренко, АЙ Рогожин, ОД Святоцький
З найдавніших часів до початку XX ст.:[навч. посіб. для юрид. вищ. навч …, 1997
251997
Хрестоматія з історії держави і права України
КУН Республіки
Том 2, 2018-1996, 2003
192003
Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і факульт
ВД Гончаренко, АЙ Рогожин, ОД Святоцький
К.: Ін Юре 1, 800, 1997
181997
Історія держави і права України
ВД Гончаренко
Академічний курс 1, 2000
162000
Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн:[навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і факультетів]: у 2-х т./[ВД Гончаренко, АЙ Рогожин, ОД Святоцький]; за заг …
ВД Гончаренко
К.: Ін Юре, 1998
151998
Актуальные проблемы административного права и административной деятельности органов внутренних дел РФ
ПВ Анисимов, ВД Симухин, ВД Гончаренко
Государство и право, 103, 2000
142000
Намісництво
В Гончаренко
Велика українська юридична енциклопедія 1, 504 – 505, 2016
11*2016
Правовий статус населення України за Конституцією УСРР 1919 р.
В Гончаренко
Вісник Академії правових наук України, 58-69, 2011
112011
Тернистий шлях до незалежності
ВД Гончаренко
111996
Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави
В Гончаренко
Вісник Академії правових наук України, 85-95, 2010
102010
Законодавчі органи Австро-Угорської монархії під час пере-бування у складі західноукраїнських земель.
В Гончаренко
Вісник Академії правових наук України, 51-62, 2005
102005
Законодавчі органи Австро-Угорської монархії під час перебування в її складі західноукраїнських земель
В Гончаренко
видавництво" Право", 2005
102005
Становлення і розвиток Верховного Суду України
ОЛ Копиленко, ВД Гончаренко, ОВ Зайчук
Вісник Верховного Суду України, 2-11, 2003
102003
Всеукраинский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов–верховный орган власти УССР в 1917-1937 годах: учеб. пособие
ВД Гончаренко
К.: УМК ВО, 1990
91990
Право УССР в период новой экономической политики (1921–1929)
В Гончаренко
Право Украины, 313-330, 2013
82013
Правовий статус Президії Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1978 року
В Гончаренко
Вісник Академії правових наук України, 55-66, 2011
82011
Правовий статус Пре-зидії Верховної Ради УРСР за Конститу-цією УРСР 1937 року
В Гончаренко
Проблеми законності., 42-52, 2009
82009
Організація та діяльність Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1937 р.
В Гончаренко
видавництво" Право", 2007
82007
Земельне законодавство Центральної Ради
АЙ Рогожин, ВД Гончаренко
81994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20