Валерій Спічак
Валерій Спічак
к.т.н., ст. викладач НННІЕМ ТНЕУ
Verified email at tneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологія управління виробничо-технологічним ризиком на підставі статистичного імітаційного моделювання робіт у проектах
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ВС Спічак, ТД Гуцол, ОВ Зеленський
Технологический центр, 2013
152013
Управління виробничо-технологічним ризиком у проектах збирання цукрових буряків
ВС Спічак
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13. 22 „Управління проектами та…, 2010
152010
Methodology of production-technological risk management on the basis of statistical imitation modeling of projects works
ВС Спічак, ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ТД Гуцол, ОВ Зеленський
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (10 (61)), 89-92, 2013
42013
Концептуальні основи біотехнології виробництва мікобіопрепаратів із плодових тіл грибів
ВВ Теслюк, ВМ Барановський, ВС Спічак
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2016
12016
Управління часом початку робіт у проектах збирання цукрових буряків
ВС Спічак
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3), 67-69, 2010
12010
CONCEPTUAL BASIS OF BIOTECHNOLOGY MANUFACTURING MIKOBIOPREPARATE WITH FRUITING BODIES OF MUSHROOMS
ВВ Теслюк, ВМ Барановський, ВС Спічак
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК, 2-2, 2016
2016
Метод врахування об’єктивних причин стохастичності термінів бурякозбиральних робіт
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ВС Спічак, ВЛ Пукас
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2015
2015
METHOD OF OBJECTIVE REASONS ACCOUNT OF BEET-HARVESTING WORKS STOCHASTIC TERMS
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ВС Спічак, ВЛ Пукас
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК, 11-11, 2015
2015
Алгоритм статистичної імітаційної моделі ґрунтообробно-посівних процесів літньо-осіннього періоду
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ВВ Грабовець, ВС Спічак
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 188-192, 2014
2014
Обгрунтування вантажності та місткості кузовів транспортно–технологічних машин
ПІ Вітрух, ІП Вітрух, ВС Спічак
Наукові нотатки, 85-93, 2014
2014
Особливості впливу предметної складової на ефективність збирально-транспортних робіт у проектах виробництва цукрових буряків
ОВ Сидорчук, ПМ Луб, ВС Спічак, ОВ Зеленський
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 193-198, 2013
2013
Time management of the beginning of works in projects of harvest the sugar beet
ВС Спічак
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3 (43)), 67-69, 2010
2010
Управління виробничо-технологічним ризиком на підставі узгодження робіт із подіями проектного середовища
ОВ Сидорчук, МА Демедюк, ВС Спічак, АО Шарибура, ВА Українець, ...
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 166-168, 2010
2010
З ҐРУНТОМ ДГ Войтюк, ЮВ Човнюк, ЮО Гуменюк........ 45
ЯМ Михайлович, АМ Рубець, ЛВ Аніскевич, ВВ Теслюк, ВС Герасимов, ...
КОМПОЗИЦІЙНІ ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ КАРБІДОСТАЛЕЙ З ДОМІШКАМИ КАРБІДІВ ХРОМУ І ТИТАНУ ДЛЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
МІ Денисенко, ВМ Барановський, ВС Спічак, ОВ Войналович, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15