Vitalii Prykhodniuk, Приходнюк Віталій Валерійович, В. В. Приходнюк, VV Prykhodniuk, V Prychodniuk
Vitalii Prykhodniuk, Приходнюк Віталій Валерійович, В. В. Приходнюк, VV Prykhodniuk, V Prychodniuk
NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ТОДОС–IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ
ВЮ Величко, МА Попова, ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Системи озброєння і військова техніка, 10-19, 2017
29*2017
Model of transdisciplinary representation of GEOspatial information
O Stryzhak, V Prychodniuk, V Podlipaiev
The International Conference on Information and Telecommunication …, 2018
252018
Технологічні засоби трансдисциплінарного представлення геопросторової інформації
ВВ Приходнюк
автореферат... канд. техн. наук, спец 5, 2017
16*2017
Онтологічна ГІС, як засіб впорядкування геопросторової інформації
ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 167-174, 2017
92017
Множинні характеристики онтологічних систем
ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Математичне моделювання в економіці, 2017
8*2017
Трансдисциплінарне представлення інформації за допомогою інтерактивних документів
ОМ Шевцова, ОЄ Стрижак, ВВ Приходнюк, ОП Мінцер
3*2018
Tekhnolohichni zasoby transdystsyplinarnoho predstavlennia heoprostorovoi informatsii (Technological means of transdisciplinary representation of geospatial information)
VV Prykhodniuk
Dissertation, Institute of Telecommunications and Global Information Space …, 2017
32017
Онтологічне представлення функціональності систем
ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак, ОГ Лебідь
Екологічна безпека та природокористування, 5, 2016
32016
Система оцінювання інтелектуальних досягнень учнівської молоді. Онтологічний підхід
В Горборуков, В Приходнюк, О Стрижак, О Франчук
22016
Автоматизоване формування електронних шарів геоінформаційних систем на основі структурованої і неструктурованої інформації
ВВ Приходнюк
ББК 65.04 (4Укр) я. 43+ 32.97 я43+ 67.9 (4Укр) 301я43, 73, 2015
22015
Еволюція управління–від ситуаційного до трансдисциплінарного
ОЄ Стрижак, ГМ Потапов, ВВ Приходнюк, РІ Чепков
Екологічна безпека та природокористування, 91-112, 2019
12019
Інформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень
РІЧ В.В. Приходнюк, О.Є. Стрижак, С.І. Гайко
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ENVIRONMENTAL SAFETY AND NATURAL …, 0
1
Представлення освітніх ресурсів у вигляді інтерактивних документів
С Гайко, В Приходнюк
Proceedings of the XII International scientific-practical conference …, 2020
2020
Онтологічна інформаційно-аналітична система оцінювання інтелектуальних досягнень
В Горборуков, В Приходнюк
2019
Відображення мережевої інформації у вигляді інтерактивних документів. Трансдисциплінарний підхід
ОЄ Стрижак, ВВ Приходнюк, СІ Гайко, ВБ Шаповалов
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, 2018
2018
Онтологічна система керування особистими кабінетами користувачів освітнього порталу
В Приходнюк
Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference …, 2018
2018
Структуризація медичної інформації за допомогою онтологій
ВВ Приходнюк
Медична інформатика та інженерія, 103-104, 2016
2016
Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення
ОЄ Стрижак, ЛС Глоба, ВЮ Величко, КЯ Климова, ОБ Комова, ...
Інститут обдарованої дитини, 2014
2014
Автоматизована обробка даних для оцінки гідрофізичного стану акваторій Чорного моря
ВВ Приходнюк, ЮА Тимченко, МВ Надутенко, АЮ Гордєєв
ONTOLOGICAL PRINCIPLES OF THE PROBLEM OF CHOICE
O Stryzhak, V Horborukov, V Prykhodniuk, O Franchuk, O Golovin, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20