Подписаться
Vitalii Prykhodniuk
Vitalii Prykhodniuk
Другие именаПриходнюк Віталій Валерійович, В. В. Приходнюк, V. V. Prychodniuk
NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Model of transdisciplinary representation of GEOspatial information
O Stryzhak, V Prychodniuk, V Podlipaiev
The International Conference on Information and Telecommunication …, 2018
652018
ТОДОС–IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ
ВЮ Величко, МА Попова, ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Системи озброєння і військова техніка, 10-19, 2017
35*2017
TODOS is an IT platform for the formation of transdisciplinary information environments
V Velichko, M Popova, V Prikhodnyuk, OY Stryzhak
Weapons systems and military equipment 1 (49), 10-19, 2017
342017
Ontology-driven lexicographic systems
M Nadutenko, V Prykhodniuk, V Shyrokov, O Stryzhak
Future of Information and Communication Conference, 204-215, 2022
252022
Development of an Oceanographic Databank Based on Ontological Interactive Documents
O Stryzhak, V Prykhodniuk, M Popova, M Nadutenko, S Haiko, R Chepkov
Intelligent Computing: Proceedings of the 2021 Computing Conference, Volume …, 2021
232021
Технологічні засоби трансдисциплінарного представлення геопросторової інформації
ВВ Приходнюк
автореферат... канд. техн. наук, спец 5, 2017
23*2017
Множинні характеристики онтологічних систем
ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Математичне моделювання в економіці, 2017
15*2017
Ontological GIS, as a means of organization of geospatial information
V Prykhodniuk, O Stryzhak
Science and technology of the Air Force of Ukraine (2 (27)), 167-174, 2017
122017
Онтологічна ГІС, як засіб впорядкування геопросторової інформації
ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 167-174, 2017
82017
Трансдисциплінарне представлення інформації за допомогою інтерактивних документів
ОМ Шевцова, ОЄ Стрижак, ВВ Приходнюк, ОП Мінцер
6*2018
Construction of taxonomy of documents for formation of hierarchical layers in geo-information systems
V Velychko, V Prykhodniuk, O Stryzhak, K Markov, K Ivanova, ...
Inf. Content Process 2 (2), 181-199, 2015
62015
Tekhnolohichni zasoby transdystsyplinarnoho predstavlennia heoprostorovoi informatsii (Technological means of transdisciplinary representation of geospatial information)
VV Prykhodniuk
Candidate’s thesis. Kyiv [in Russian], 2017
52017
A Guide to TISP: Hospital Information System for Rehabilitation
KS Malakhov, V Velychko, OV Palagin, V Prykhodniuk
Iowa State University Digital Press. https://doi. org/10.31274/isudp, 2022
32022
Алгоритм конкурентної нормалізації в системі рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень
В Горборуков, В Приходнюк, О Франчук
32022
Автоматизована обробка даних для оцінки гідрофізичного стану акваторій Чорного моря
ВВ Приходнюк, ЮА Тимченко, МВ Надутенко, АЮ Гордєєв
Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового …, 2019
32019
Відображення мережевої інформації у вигляді інтерактивних документів. Трансдисциплінарний підхід
ОЄ Стрижак, ВВ Приходнюк, СІ Гайко, ВБ Шаповалов
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, 2018
22018
Онтологічне представлення функціональності систем
ВВ Приходнюк, ОЄ Стрижак, ОГ Лебідь
Екологічна безпека та природокористування, 5, 2016
22016
Система оцінювання інтелектуальних досягнень учнівської молоді. Онтологічний підхід
В Горборуков, В Приходнюк, О Стрижак, О Франчук
22016
Автоматизоване формування електронних шарів геоінформаційних систем на основі структурованої і неструктурованої інформації
ВВ Приходнюк
ББК 65.04 (4Укр) я. 43+ 32.97 я43+ 67.9 (4Укр) 301я43, 73, 2015
22015
Підхід до автоматизованої структуризації освітніх ресурсів на основі методу рекурсивної редукції
SI Haiko, VV Prykhodniuk
Scientific notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 28-39, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20