Follow
Никитина Вера Викторовна / Нікітіна Віра Вікторівна / Nikitina Vira Victorivna
Никитина Вера Викторовна / Нікітіна Віра Вікторівна / Nikitina Vira Victorivna
Східноукраїнський нац. університет ім. В.Даля / Volodymyr Dahl East Ukranian National University
Verified email at snu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Global studies encyclopedic dictionary
M Gorbachev
Rodopi 276, P. 241 (Nikitina Vera Victorovna), 2014
322014
Глобалистика. Международный междисциплинарный энциклопедический словарь. М.; СПб.; Н
ИИ Мазур, АН Чумаков
Й.: ИЦ «Элима», ИД «Питер, C. 119-120, 828-830 (Никитина Вера Вик.), 2006
172006
Соціологія: підручник
ВП Андрущенко, МІ Горлач
ВП Андрущенко, МІ Горлач, C. 271-309 (Нікітіна В.В., Пятенко В.Г.), 1998
81998
Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні : монографія
НВВ Борисова О.В., Знаткова О.М., Кульга О.О.
62019
Образ России в современной Украине: проблема вычленения смыслового ядра
ВВ Никитина
Образ России в контексте формирования культуры толерантности внутри страны и …, 2009
42009
Соціальне страхування як соціальний інститут: його сутність, риси і роль у розвитку суспільства
ВВ Нікітіна, АО Поставний
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 316-324, 2009
42009
Соціальна вразливість внутрішньо переміщених осіб як підстава соціальної роботи з ними
V Nikitina
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2021
32021
Волны глобализации
ВВ Никитина
32006
Развитие социальности: поиск критериев видового многообразия
ВВ Никитина
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, 2002
32002
Социология. Учебное пособие для студентов ВУЗов
ВП Андрущенко, ВИ Волович, ГТ Головченко, НИ Горлач, ...
Розміщено на сайті: https://www.academia.edu/, 1996
31996
Постмодернистская трактовка проблемы социальности
ВВ Никитина
Вестник международного славянского университета 10 (1), 2007
22007
Волнообразный характер глобализации
ВВ Никитина
II Всероссийская научная конференция Сорокинские чтения-2005 “Будущее России …, 2005
22005
Проблема сохранения специфики человеческой социальности
ВВ Никитина
Философия и будущее цивилизации, 2005
22005
Необходимость и проблемы разработки в социологии категории «социальность»
ВВ Никитина
22001
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ
ВВ Нікітіна
The 14th International scientific and practical conference “Modern stages of …, 2022
2022
Педагогіка та методика викладання у вищій школі : конспекти лекцій : для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр»
НВ В.
Файл размещён на сайте: https://www.academia.edu/, 2022
2022
Проблема концептуалізації навчання дорослих в умовах сучасних соціальних зрушень
НВ В.
Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції …, 2022
2022
Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку
ТМ Дейнеко, ММ Вечер, ОП Шкляров, ВМ Тимчук, СФ Халін, ...
Луганський національний аграрний університет, 2021
2021
Отношение студентов к соблюдению норм академической порядочности
ВВ Нікітіна
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені …, 2021
2021
Значення і проблеми виконання магістрантами творчого завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка та методика викладання у вищій школі»
Нікітіна В.В., Світіч К.Р.
Аграрна освіта: минуле, сучасне, майбутнє : зб. матеріалів Міжнар. наук …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20