Юрій Аркадійович Бріскін; Yuriy Briskin
Title
Cited by
Cited by
Year
Адаптивный спорт.
ЮА Брискин, СП Евсеев, АВ Передерий
Советский спорт, 2010
193*2010
Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади
ЮА Бріскін, ЄН Приступа
Львів:“Ахіл, 2003
71*2003
Спорт інвалідів
ЮА Бріскін
Олімпійська література, 2006
702006
Features of theoretical training in combative sports
M Pityn, Y Briskin, O Zadorozhna
Journal of Physical Education and Sport, 195-198, 2013
652013
Параолімпійський спорт
Ю Бріскін, А Передерій, В Строкатов
602001
Організаційні основи паралімпійського спорту
Ю Бріскін, Є Приступа
512004
Оцінювання психофізіологічних станів у спорті
Г Коробейніков, Є Приступа, Л Коробейнікова, Ю Бріскін
ЛДУФК, 2013
502013
Решение проблем современной молодежи средствами олимпийского образования
ЕН Приступа, ЮА Брискин, МП Питын
Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi : materialele Congresului Şt. Intern …, 2011
472011
Orienteering to optimize the psychophysical wellbeing of young teens (13 to 14-year-old)
Y Galan, Y Zoriy, Y Briskin, M Pityn
Journal of Physical Education and Sport 16 (3), 914-920, 2016
382016
Вступ до теорії спорту інвалідів:[навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз.. вих.. і с.]
Ю Бріскін, А Передерій
Л.:«Апріорі, 2008
382008
Dynamics of changes in the functional state of qualified handballers duringmacrocycle
Y Briskin, M Pityn, V Tyshchenko
Journal of Physical Education and Sport, 46–49, 2016
352016
Structure and content of fencers’ theoretical training
YA BRISKIN, MP PITYN, OR ZADOROZHNAYA
Physical education of students, 10-14, 2013
35*2013
Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі
Ю Бріскін
352006
Паралімпійський рух в Україні
ЮА Бріскін, ВМ Сушкевич
Енциклопедія Олімпійського спорту України / за ред. В. М. Платонова, 433-446, 2005
34*2005
Improvement of sportsmen physical fitness during previous basic training (based on sport orienteering material)
K Khimenes, M Lynets, Y Briskin, M Pityn, Y Galan
Journal of Physical Education and Sport, 392-396, 2016
332016
Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту
ЄН Приступа, ЮА Бріскін, АВ Передерій
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними/За заг. ред. Бріскіна Ю …, 2004
33*2004
Indicators of special training of highly skilled archers in pre mesocycle
Y Briskin, M Pityn, S Antonov
302011
Общая характеристика классификации в спорте инвалидов
А ПЕРЕДЕРИЙ, О БОРИСОВА, Ю БРИСКИН
Наука в олимпийском спорте, 50-54, 2006
302006
Theoretical training in fencing: state and prospects of researches
M Pityn, Y Briskin, O Zadorozhna
Фізична активність, здоров’я і спорт, 23-28, 2012
292012
Готовність спортсмена до прийняття оптимального рішення в ситуації спортивного двобою
ЮА Бріскін
Львів: Ніка-Плюс 114, 2010, 1997
29*1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20