Александр Кулагин
Александр Кулагин
ГУ "Днепропетровкая медицинская академия МЗУ", преподаватель кафедры гигиены и экологии
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гигиеническая оценка влияния дизельного топлива на микробиоциноз чернозема обыкновенного
ЛВГ А. А. Шевченко, А. А. Кулагин
Гигиена и санитария 10 (95), С. 942-946., 2016
12016
Гігієнічна оцінка питного водопостачання промислового міста
НІ Рублевська, ОО Кулагін, ВВ Коваль
Український медичний альманах, 96-97, 2013
12013
Аналіз ставлення студентів вищого медичного навчального закладу до самостійної роботи як виду навчальної діяльності
НІ Рублевська, ОА Шевченко, ГС Канюка, ЮС Крамарьова, СА Щудро, ...
Медична освіта, 64-67, 2017
2017
ОА ШЕВЧЕНКО
ОО КУЛАГІН
НАУКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, 116, 2016
2016
Біоіндикація забруднення ґрунту дизельним паливом з використанням фітотесту
ОА Шевченко, ОО Кулагін
Довкілля та здоров’я, 2016
2016
Використання комплексних біопрепаратів для реабілітації забруднених нафтопродуктами ґрунтів в умовах населених місць
СБТ О. А. Шевченко, О. О. Кулагін
Інформаційний лист № 95 – Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. – 6 с., 2016
2016
Методика оцінки забруднення нафтопродуктами ґрунту населених місць для розробки профілактичних та реабілітаційних заходів
НМК О. А. Шевченко, О. О. Кулагін
Інформаційний лист № 94 – Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. – 6 с., 2016
2016
Оцінка забруднення нафтопродуктами земель різного цільового призначення (на прикладі м. Дніпропетровськ)
ООК О. А. Шевченко
Бюллетень материалов научной конференции [XV-е чтения В. В. Подвысоцкого], С …, 2016
2016
Біологічна ремедіація ґрунтів населених місць як фактор профілактики екологозалежних захворювань населення
ООК О. А. Шевченко
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції [«Наука України …, 2016
2016
Експериментальна оцінка деструктивної активності біопрепаратів при забруднені ґрунту нафтопродуктами
ООК О. А. Шевченко
Матеріалии науково-практичної конференції [«Надрокористування в Україні …, 2016
2016
Вивчення стабільності нафтопродуктів у чорноземі типовому
ООК О. А. Шевченко
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2016
2016
Фітотоксична дія дизельного палива в лабораторному експерименті
ООК О. А. Шевченко
Матеріали науково-практичної конференції [«Довкілля та здоров'я»], С. 152-153., 2016
2016
Вивчення водно-міграційного показника шкідливості дизельного палива у чорноземному ґрунті
ООК О. А. Шевченко
Матеріали науково-практичної конференції [«Актуальні питання діагностики …, 2016
2016
Покращення санітарного стану ґрунтів населених місць із застосуванням методу біоремедіації
ОО Кулагін
Проблеми екології та медицини 20 (1-2), С. 20-23., 2016
2016
Біоіндикація забрудненого ґрунту дизельним паливом з використанням фітотесту
ООК О. А. Шевченко
Довкілля та здоров'я 79 (3), С. 15-18., 2016
2016
Водно-міграційні властивості дизельного палива у чорноземному ґрунті
ООК О. А. Шевченко
Актуальні проблеми транспортної медицини 3 (45), С. 42-45., 2016
2016
Оцінка забруднення нафтопродуктами земель різного цільового призначення (на прикладі м. Дніпропетровськ)
ООК О. А. Шевченко
Експериментальна і клінічна медицина 2 (71), С. 228-231., 2016
2016
Досвід створення та використання навчальних фільмів при викладанні гігієни у вищих медичних навчальних закладах
TO Pertseva, OA Shevchenko, SV Zymnyk, NI Rublevska, SA Shchudro, ...
Медична освіта, 2015
2015
Регламентация пороговой концентрации дизельного топлива по общесанитарному показателю вредности
ААК О. А. Шевченко, Л. В. Григоренко
Материалы пленума РФ по экологии человека и гигиене окружающей среды …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19