Мокін Борис Іванович / Borys Mokin / Борис Мокин / Мокін БІ, Мокин БИ, Mokin BI
Мокін Борис Іванович / Borys Mokin / Борис Мокин / Мокін БІ, Мокин БИ, Mokin BI
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний
ЮИ Митюшкин, БИ Мокин, АП Ротштейн
Универсум-Винница, 2002
2142002
Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний
ЮИ Митюшкин, БИ Мокин, АП Ротштейн
Универсум-Винница, 2002
2142002
Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний
ЮИ Митюшкин, БИ Мокин, АП Ротштейн
Универсум-Винница, 2002
2142002
Методологія та організація наукових досліджень
БІ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2014
432014
Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів
БІ Мокін, ВБ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2005
402005
Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод
ВБ Мокін, БІ Мокін
ВНТУ, 2000
402000
Математичні методи ідентифікації динамічних систем
БІ Мокін, ВБ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2010
372010
Автоматические регуляторы в электрических сетях
БИ Мокин
Киев, 1985
301985
Розробка та впровадження систем документообігу і менеджменту навчального процесу магістерської підготовки
ВБ Мокін, СВ Бевз, СМ Бурбело, ВБ Мокин
ВНТУ, 2006
262006
Математична модель кривої намагнічування електричного двигуна постійного струму з послідовним збудженням для задач оптимізації
БІ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2004
202004
Математичні моделі багатомасових розподілених динамічних систем для задач оптимізації (частина 1)
БІ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2008
182008
Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів
ВВ Богачук, БІ Мокін
ВНТУ, 2008
182008
Підвищення ступеня адекватності моделі процесу забування знань
БІ Мокін, ОБ Мокін
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 116-121, 2013
172013
Підвищення ступеня адекватності моделі процесу забування знань
БІ Мокін, ОБ Мокін
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 116-121, 2013
172013
Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем
БІ Мокін, СВ Юхимчук
БІ Мокін, СВ Юхимчук.—Вінниця: Універсум-Вінниця 122, 9, 1999
171999
Слабкі множини та їх застосування до розв'язання задач прийняття рішень в умовах невизначеності даних
БІ Мокін, ВВ Камінський
ВНТУ, 2004
162004
Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей
ВІ Мокін, ВО Папьєв, ОВ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002
152002
Математичні моделі багатомасових розподілених динамічних систем для задач оптимізації (частина 2)
БІ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2009
142009
Методологічні основи матеріального стимулювання ефективної діяльності персоналу ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції
БІ Мокін, ЮВ Маримончик
ВНТУ, 2004
142004
Оптимізація електроприводів: Навчальний посібник
БІ Мокін, ОБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2004
142004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20