Мокін Борис Іванович / Borys Mokin / Борис Мокин / Мокін БІ, Мокин БИ, Mokin BI
Мокін Борис Іванович / Borys Mokin / Борис Мокин / Мокін БІ, Мокин БИ, Mokin BI
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний
ЮИ Митюшкин, БИ Мокин, АП Ротштейн
Универсум-Винница, 2002
1982002
Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний
ЮИ Митюшкин, БИ Мокин, АП Ротштейн
Универсум-Винница, 2002
1982002
Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний
ЮИ Митюшкин, БИ Мокин, АП Ротштейн
Универсум-Винница, 2002
1982002
Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів
БІ Мокін, ЮВ Мокіна
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2008
432008
Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів
БІ Мокін, ВБ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2005
392005
Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод
ВБ Мокін, БІ Мокін
ВНТУ, 2000
362000
Математичні методи ідентифікації динамічних систем
БІ Мокін, ВБ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2010
322010
Автоматические регуляторы в электрических сетях
БИ Мокин
Киев, 1985
291985
Розробка та впровадження систем документообігу і менеджменту навчального процесу магістерської підготовки
ВБ Мокін, СВ Бевз, СМ Бурбело, ВБ Мокин
ВНТУ, 2006
262006
Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник
БІ Мокін, ОБ Мокін
Вінниця: ВНТУ, 2014
222014
Математичні моделі багатомасових розподілених динамічних систем для задач оптимізації (частина 1)
БІ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2008
182008
Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів
ВВ Богачук, БІ Мокін, БИ Мокин
ВНТУ, 2008
182008
Математична модель кривої намагнічування електричного двигуна постійного струму з послідовним збудженням для задач оптимізації
БІ Мокін, ОБ Мокін
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 45-47, 2004
182004
Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем
БІ Мокін, СВ Юхимчук
БІ Мокін, СВ Юхимчук.—Вінниця: Універсум-Вінниця 122, 9, 1999
171999
Слабкі множини та їх застосування до розв'язання задач прийняття рішень в умовах невизначеності даних
БІ Мокін, ВВ Камінський
ВНТУ, 2004
162004
Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей
ВІ Мокін, ВО Папьєв, ОВ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002.–142 с, 2002
152002
Математичні моделі багатомасових розподілених динамічних систем для задач оптимізації (частина 2)
БІ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2009
142009
Особливості моделювання руху електричних транспортних засобів з урахуванням залежності навантаження від рельєфу місцевості
ОБ Мокін, БІ Мокін
ВНТУ, 2010
132010
Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму. Монографія
БІ Мокін, ОБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008
132008
Методологічні основи матеріального стимулювання ефективної діяльності персоналу ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції
БІ Мокін, ЮВ Маримончик
ВНТУ, 2004
132004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20