Подписаться
Галина Кузьменко / Halyna Kuzmenko
Галина Кузьменко / Halyna Kuzmenko
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmaecm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості «інтелектуалів» у творах другої половини ХХ століття
I Bratus, H Kuzmenko
ART-platFORM 1 (1), 39-68, 2020
132020
Deyaki kulʹturnoistorychni aspekty samoidentyfikatsiyi osobystosti «intelektualiv» u tvorakh druhoyi polovyny XX stolittya.[Some cultural and historical aspects of self …
I Bratus, H Kuzmenko
Art-platforma 1, 39-68, 2020
102020
Мистецтво Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
ЛМ Масол, ОВ Гайдамака, НВ Очеретяна, ГВ Кузьменко
" Генеза", 2012
92012
Circus art in modern realities: functions, problems, prospects
J Romanenkova, A Paliychuk, D Sharykov, I Bratus, H Kuzmenko, ...
Revista inclusiones, 571-581, 2021
72021
Модель підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи майбутніх учителів образотворчого мистецтва до …
Г Кузьменко
Вісник Чернігів. ун-ту. Серія: Педагогічні науки, 189–192, 2016
52016
До проекту концепції профільного навчання у старшій школі (художньо-естетичний профіль)
Н Миропольська, О Комаровська, Г Кузьменко
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук …, 2013
42013
Теоретичні основи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
Г Кузьменко
Поліхудожнє виховання учнів загальноосвітньої школи у процесі впровадження …, 2012
42012
Ukrainian Ex Libris at the End of the 20 th Century and the Beginning of the 21 st Century as an Instrument of the Intercultural Dialogue
J Romanenkova, I Bratus, H Kuzmenko
Agathos: An International Review of the Humanities & Social Sciences 12 (1), 2021
32021
Мистецтво (інтегрований курс) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.
Л Масол, О Гайдамака, Г Кузьменко, Н Лємешева
32016
Виховання в учнів 5 класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
Г Кузьменко
Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал, 40–47, 2014
32014
Донецька область у книзі рекордів України
ГВ Кузьменко, ОО Бейдик
Вісник ДІТБ, 225-232, 2009
32009
Теоретико-прикладні аспекти створення інноваційних освітніх методик у системі Малої академії наук України
О Ковальова, Г Кузьменко, С Бабійчук
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 7-15, 2021
22021
Art during the Reign of Rudolf II as Quintessence of Leading Mannerism Trend at Prague Art Center
J Romanenkova, I Bratus, H Kuzmenko, S Streltsova
Journal of History Culture and Art Research 9 (2), 395-407, 2020
22020
Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
ГВ Кузьменко
Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ), 2016
22016
Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы
Г Кузьменко
Наука 21 века : вопросы, гипотезы, ответы 1(16), 36–40, 2016
22016
Компоненты готовности будущих учителей изобразительного искусства к организации художественно-творческой деятельности учащихся основной школы
Г Кузьменко
Педагогіка и современность. Научно-педагогический журнал 1(21), 20 – 24, 2016
22016
Mystetstvo (intehrovanyi kurs)[Art (integrated course)]
LM Masol, OV Haidamaka, HV Kuzmenko, NA Liemesheva
Kyiv: Svitoch (in Ukrainian), 2015
22015
Критерії та показники рівнів сформованості в учнів 5 – 7 класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва
Г Кузьменко
Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наук. праць Інституту …, 2015
22015
Технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
Г Кузьменко
Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського …, 2015
22015
Зміст підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
Г Кузьменко
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. праць, 154–161, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20