Галан В.Д.
Галан В.Д.
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
О степенях гладкости, модулях непрерывности и классификации непрерывных функций
ВД Галан, ДМ Галан
Труды Математического института имени ВА Стеклова 180 (0), 89-90, 1987
31987
Точна стала в нерiвностi Дзядика для похiдної вiд алгебраічного полiнома
ВД Галан, ІО Шевчук
Український математичний журнал, 624-630, 2017
1*2017
О непрерывных функциях с заданной степенью гладкости и их классификации
ВД Галан, ДM Галан
Междунар. конф. по теории приближения функций: Тез. докл. Киев, 49, 1983
11983
Тенденції розвитку наукових e-комунікацій
ЯП Василенко, ВД Галан
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Наближення функцiй многочленами на довiльному промiжку з використанням iнтегральних рiвнянь Вольтерра
ВД Галан, IМ Грод, ВР Кравчук
Буковинський математичний журнал, 36-39, 2018
2018
Використання структурно-логічних схем для створення тестових завдань з математики
Л Русіна, В Галан
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
2008
Розв’язування деяких задач з параметрами на основі дослідження квадратичної функції
В Галан
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
2007
Побудова апроксимаційних многочленів для неперервно диференційовних функцій
В Галан
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8