Підписатись
Галан В.Д.
Галан В.Д.
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів
ВД Галан, ВР Кравчук, ГВ Солонецька
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
42021
О степенях гладкости, модулях непрерывности и классификации непрерывных функций
ВД Галан, ДМ Галан
Труды Математического института имени ВА Стеклова 180 (0), 89-90, 1987
31987
Наближення функцiй многочленами на довiльному промiжку з використанням iнтегральних рiвнянь Вольтерра
ВД Галан, IМ Грод, ВР Кравчук
Буковинський математичний журнал, 36-39, 2018
2*2018
Точна стала в нерiвностi Дзядика для похiдної вiд алгебраічного полiнома
ВД Галан, ІО Шевчук
Український математичний журнал, 624-630, 2017
2*2017
Побудова апроксимаційних многочленів для неперервно диференційовних функцій
В Галан
Вісник Тернопільського державного технічного університету 10 (3), 149-157, 2004
22004
О непрерывных функциях с заданной степенью гладкости и их классификации
ВД Галан, ДM Галан
Междунар. конф. по теории приближения функций: Тез. докл. Киев, 49, 1983
11983
Розвиток пізнавального інтересу на уроках математики
ВД Галан, ХР Цабан
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Information and Methodological Support for Assessment of the Attractiveness of Land Assets of Ukraine
V Shvets, N Mishchuk, V Galan, B Melnyk, O Novostavska
2021 11th International Conference on Advanced Computer Information …, 2021
2021
Системи комп’ютерної алгебри як інструмент математичних. досліджень
ВД Галан, НЗ Дільна
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Концептуальні засади підручників з алгебри
ВД Галан, ВР Кравчук, ГВ Солонецька
"Інноваційна педагогіка" 34, 48-53, 2021
2021
Тенденції розвитку наукових e-комунікацій
ЯП Василенко, ВД Галан
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Використання структурно-логічних схем для створення тестових завдань з математики
Л Русіна, В Галан
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
2008
Розв’язування деяких задач з параметрами на основі дослідження квадратичної функції
В Галан
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13