Daria Nekrut Дарья Некрут Дар'я Некрут
Daria Nekrut Дарья Некрут Дар'я Некрут
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив гіпергомоцистеїнемії на формування неалкогольної жирової хвороби печінки у щурів
DA Nekrut
Reports of Morphology 22 (1), 40-45, 2016
92016
Vplyv hiperhomotsysteinemii na formuvannia nealkoholnoi zhyrovoi khvoroby pechinky u shchuriv [Influence of hyperhomocysteinemia on nonalcoholic fatty liver disease formation …
DO Nekrut
Visnyk morfolohii–Reports of Morphology 22 (1), 40-45, 2016
42016
Analysis of some homocysteine contradictions
NV Zaichko, DO Nekrut, MB Lutsyuk, MA Artemchuk
Reports of Vinnytsia National Medical University 22 (1), 233-237, 2018
22018
Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот та симвастатину на маркери цитолізу, дисліпідемії та оксидативного стресу у щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки …
ДО Некрут, НВ Заічко
Вісник проблем біології і медицини 2 (136), 123–129, 2017
12017
Рівень інсуліноподібного фактора росту-1 та гідроген сульфіду в щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією
ДО Некрут, НВ Заічко, ОБ Струтинська
Медична та клінічна хімія, 40-46, 2017
12017
Синдром гіпергомоцистеїнемії: етіопатогенез та фармакологічні аспекти (огляд літератури)
КП Постовітенко, МА Артемчук, ОО Пентюк, МБ Луцюк, РВ Харковенко, ...
12009
Фототерапія захворювань рогівки ока
ЙР Салдан, МБ Луцюк, ЮЙ Салдан, ОВ Ільченко, ДО Некрут
Харк. держ. ун-т ім. ВН Каразіна, 2009
12009
Аналіз деяких гомоцистеїнових протиріч
НВ Заічко, ДО Некрут, МБ Луцюк, МА Артемчук
Вісник Вінницького національного медичного університету, 233-237, 2018
2018
Рівень інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду у щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією
DO Nekrut, NV Zaichko, OB Strutinska
Medical and Clinical Chemistry, 40-46, 2017
2017
Значення гідроген сульфіду у формуванні неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією.
DO Nekrut, NV Zaichko
Хімічні проблеми сьогодення, 50-50, 2017
2017
ВЛИЯНИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ
Д Некрут, НВ Заічко, АП Король
Biomedical and Biosocial Anthropology, 66-71, 2017
2017
Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією
Д Некрут
2017
Значення гідроген сульфіду у формуванні неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією
ДО Некрут, НВ Заічко
ВНМУ ім. МІ Пирогова, 2017
2017
Вплив поєднання високожирової дієти та тіолактонової гіпергомоцистеїнемії на масо-ростові параметри та біохімічні маркери стану печінки у щурів
ДО Некрут, НВ Заічко
Буковинський медичний вісник 21 (2), 36–41, 2017
2017
Вплив гіполіпідемічних засобів на морфологічні зміни в печінці щурів за неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією
ДО Некрут, НВ Заічко, АП Король
Biomedical and biosocial antropology, 66–71, 2017
2017
Вплив гіполіпідемічних засобів на рівень модуляторів стеатогенезу та фіброгенезу у щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією
НВ Заічко, ДО Некрут
ScienceRise. Medical Science, 18-24, 2017
2017
Low efficacy of simvastatin in treatment of nonalcoholic fatty liver disease in rats
DO Nekrut, MB Lutsyuk, OV Ilchenko
Medical and Clinical Chemistry, 43-49, 2016
2016
Щодо можливості використання Симвастатину та омега-3 жирник кислот для лікування неалкогольної жирової хвороби печінки
ДО Некрут
Запорізький державний медичний університет, 2016
2016
Низька ефективність симвастатину при лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки в щурів
ДО Некрут, МБ Луцюк, ОВ Ільченко
Медична та клінічна хімія, 43-49, 2016
2016
Hyperhomocysteinemia as a factor contributing to the development of non-alcoholic fatty liver disease
DО Nekrut
Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald, 34–38, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20