Подписаться
Алла Дурдас
Алла Дурдас
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра сучасних європейських мов
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції
N Batechko, D Alla
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 88-94, 2019
222019
Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
К Бровко, А Дурдас, Д Сопова
Молодь і ринок, 133-137, 2018
162018
Вища освіта Франції в контексті сучасних євроінтеграційних процесів
А Дурдас
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2018
122018
Розвиток університетської освіти Франції: історичний аспект
А Дурдас
Педагогічний процес: теорія і практика, 32-37, 2018
62018
The system of Higher education quality evaluation in France: History and Modernity
A Durdas
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 139-143, 2018
52018
Аксіологічні аспекти освіти дорослих Франції
N Batechko, A Durdas
Освітологічний дискурс, 219-232, 2018
42018
Структурні особливості вищої освіти Французької Республіки
A Durdas
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 113-120, 2018
42018
Університетська освіта Франції: етапи історичного розвитку
АП Дурдас
Тайп, 2020
32020
Організація докторських досліджень у Франції
АП Дурдас
Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці–прогрес майбутнього …, 2020
32020
Освітні моделі оцінювання якості університетської освіти. особливості системи оцінювання якості вищої освіти у Франції
АП Дурдас
Петровський ОМ Підготовка педагогічних працівників до формування моральних …, 2019
32019
Особливості оцінювання якості університетської освіти Франції
АП Дурдас
Всеукраїнська науково-практична конференція проводилася відповідно до плану …, 2018
32018
Вища освіта Франції: особливості структури та тенденції розвитку
А ДУРДАС
Kolegium redakcyjne, 116, 2018
32018
Розвиток пізнавального інтересу студентів медіазасобами у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: науково-етичний підхід
КА Бровко, АП Дурдас, ДО Сопова, КГ Андрощук
Видавничий дім «Гельветика», 2022
22022
Regulatory and legal support for the reform of general secondary education in France and Ukraine (1991–2021)
А Дурдас
Науково-педагогічні студії, 98-107, 2022
12022
Етико-поведінкові аспекти впливу соціальних мереж на розвиток пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
КА Бровко, АП Дурдас, ДО Сопова
АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 3-10, 2022
12022
Якість вищої освіти: міжнародний дискурс
А Дурдас, Т Кравчук
Освітологічний дискурс 36 (1), 185-197, 2022
12022
Contemporary development tendencies of Higher Education in France
A Durdas
The Modern Higher Education Review, 2017
12017
Система оцінювання якості університетської освіти у Французькій Республіці
АП ДУРДАС
Київ, 2021, 0
1
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ
А Дурдас
ОСВІТОЛОГІЯ 12 (12), 76-83, 2023
2023
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації начальника науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки …
АД Кузик, Р Тацій, РС Яковчук
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20