Підписатись
Алла Дурдас
Алла Дурдас
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра сучасних європейських мов
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції
N Batechko, D Alla
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 88-94, 2019
242019
Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
К Бровко, А Дурдас, Д Сопова
Молодь і ринок, 133-137, 2018
162018
Вища освіта Франції в контексті сучасних євроінтеграційних процесів
А Дурдас
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2018
112018
Розвиток університетської освіти Франції: історичний аспект
А Дурдас
Педагогічний процес: теорія і практика, 32-37, 2018
62018
The system of Higher education quality evaluation in France: History and Modernity
A Durdas
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 139-143, 2018
52018
Структурні особливості вищої освіти Французької Республіки
A Durdas
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 113-120, 2018
42018
Університетська освіта Франції: етапи історичного розвитку
АП Дурдас
Тайп, 2020
32020
Організація докторських досліджень у Франції
АП Дурдас
Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці–прогрес майбутнього …, 2020
32020
Освітні моделі оцінювання якості університетської освіти. особливості системи оцінювання якості вищої освіти у Франції
АП Дурдас
Петровський ОМ Підготовка педагогічних працівників до формування моральних …, 2019
32019
Аксіологічні аспекти освіти дорослих Франції
N Batechko, A Durdas
Освітологічний дискурс, 219-232, 2018
32018
Особливості оцінювання якості університетської освіти Франції
АП Дурдас
Всеукраїнська науково-практична конференція проводилася відповідно до плану …, 2018
32018
Вища освіта Франції: особливості структури та тенденції розвитку
А ДУРДАС
Kolegium redakcyjne, 116, 2018
32018
Розвиток пізнавального інтересу студентів медіазасобами у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: науково-етичний підхід
КА Бровко, АП Дурдас, ДО Сопова, КГ Андрощук
Видавничий дім «Гельветика», 2022
22022
Система забезпечення якості вищої освіти у Франції
N Mospan, A Durdas
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 64-71, 2021
22021
Regulatory and legal support for the reform of general secondary education in France and Ukraine (1991–2021)
А Дурдас
Науково-педагогічні студії, 98-107, 2022
12022
Етико-поведінкові аспекти впливу соціальних мереж на розвиток пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
КА Бровко, АП Дурдас, ДО Сопова
АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 3-10, 2022
12022
Contemporary development tendencies of Higher Education in France
A Durdas
The Modern Higher Education Review, 2017
12017
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
АП ДУРДАС
1
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ
А Дурдас
ОСВІТОЛОГІЯ 12 (12), 76-83, 2023
2023
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації начальника науково-дослідної лабораторії інновацій у сфері цивільної безпеки …
АД Кузик, Р Тацій, РС Яковчук
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20