Serhiy Shkarlet / Сергій Шкарлет
Serhiy Shkarlet / Сергій Шкарлет
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія
СМ Шкарлет
К.: Книжкове вид-во НАУ 432, 25, 2007
1752007
Еволюція категорії «безпека» в науковому та економічному середовищі
СМ Шкарлет
Формування ринкових відносин, 7-12, 2007
332007
Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку
СМ Шкарлет
Київ,–2007.–40 с, 2007
262007
Економiчна безпека пiдприємства: iнновацiйний аспект: монографiя
СМ Шкарлет
182007
Первинні засади структурної моделі економічної безпеки підприємства
СМ Шкарлет
Сіверянський літопис, 67, 2006
152006
Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів
С Шкарлет, В Ільчук, І Лисенко
Економіст, 4-6, 2013
142013
Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу
С Шкарлет, В Микитенко
Економіст, 4-7, 2012
122012
Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты
РН Лепа, СН Шкарлет
монография/под ред. РН Лепы, 2011
122011
Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: innovatsiinyi aspekt [Economic security of an enterprise: an innovative aspect]
SM Shkarlet
Kyiv: NAU, 2007
122007
Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak odyn z mekhanizmiv efektyvnoho finansuvannia priorytetnykh proektiv dorozhnoi haluzi [Public-private partnership as one of the mechanisms for …
SM Shkarlet, VP Ilchuk, IA Khomenko
Economic Space: Coll. Science. works, 93-103, 2014
112014
Роль і місце категорії «економічна безпека» у глобальній моделі національної безпеки держави
СМ Шкарлет
Формування ринкових відносин в Україні, 107-116, 2007
112007
Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки
СМ Шкарлет, ОМ Кальченко
Актуальні проблеми економіки, 36-43, 2009
102009
Економiчна безпека пiдприємства: iнновацiйний аспект
СМ Шкарлет
82007
Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств
С Шкарлет
Сiверянський лiтопис, 2007
82007
Mekhanizm formuvannia systemy parabankivskykh poserednykiv na finansovomu rynku v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The mechanism of formation the system …
SM Shkarlet, OI Honta, VH Marhasova, MV Dubyna
Chernihiv, ChNTU, 2014
72014
Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства
АМ Штангрет
Наукові записки [Української академії друкарства], 58-63, 2013
72013
Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития: Автореф
СМ Шкарлет
СМ Шкарлет-К.: Либра, 2008
72008
Дослідження якісної сутності потенціалу економічної безпеки підприємства у ресурсно-перетворювальному аспекті
СМ Шкарлет, ОЮ Акименко
Сіверянський літопис, 70, 2006
7*2006
ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION AND FUNDING OF THE STATE ROAD FUNDS.
SM Shkarlet, IO Khomenko, VV Kontseva
Scientific bulletin of Polissia 11, 2017
62017
Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг
СМ Шкарлет, МВ Дубина
Економічний часопис-ХХІ, 70-75, 2016
62016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20