Serhiy Shkarlet / Сергій Шкарлет
Serhiy Shkarlet / Сергій Шкарлет
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія
СМ Шкарлет
К.: Книжкове вид-во НАУ 432, 25, 2007
1742007
Еволюція категорії «безпека» в науковому та економічному середовищі
СМ Шкарлет
Формування ринкових відносин, 7-12, 2007
332007
Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку
СМ Шкарлет
Київ,–2007.–40 с, 2007
262007
Економiчна безпека пiдприємства: iнновацiйний аспект: монографiя
СМ Шкарлет
182007
Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів
С Шкарлет, В Ільчук, І Лисенко
Економіст, 4-6, 2013
142013
Первиннi засади структурної моделi економiчної безпеки пiдприємства
С Шкарлет
Сiверянський лiтопис, 2006
142006
Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу
С Шкарлет, В Микитенко
Економіст, 4-7, 2012
132012
Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak odyn z mekhanizmiv efektyvnoho finansuvannia priorytetnykh proektiv dorozhnoi haluzi [Public-private partnership as one of the mechanisms for …
SM Shkarlet, VP Ilchuk, IA Khomenko
Ekonomichnyi prostir–Economic space 89, 93-103, 2014
112014
Роль і місце категорії «економічна безпека» у глобальній моделі національної безпеки держави
СМ Шкарлет
Формування ринкових відносин в Україні, 107-116, 2007
112007
Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты
РН Лепа, СН Шкарлет
монография/под ред. РН Лепы, 2011
102011
Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки
СМ Шкарлет, ОМ Кальченко
Актуальні проблеми економіки, 36-43, 2009
92009
Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: innovatsiinyi aspekt [The economic security of the enterprise: Innovative Aspects]
SM Shkarlet
Knyzhkove vydvo NAU, Kyiv, Ukraine, 2007
92007
Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств
С Шкарлет
Сiверянський лiтопис, 2007
82007
Mekhanizm formuvannia systemy parabankivskykh poserednykiv na finansovomu rynku v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The mechanism of formation the system …
SM Shkarlet, OI Honta, VH Marhasova, MV Dubyna
Chernihiv, ChNTU, 2014
72014
Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства
АМ Штангрет
Наукові записки [Української академії друкарства], 58-63, 2013
72013
Роль, місце та тенденції розвитку підприємств нафтогазового комплексу в енергозабезпеченні країни
ВЮ Худолей
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць/за наук. ред …, 2008
72008
Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития: Автореф
СМ Шкарлет
СМ Шкарлет-К.: Либра, 2008
72008
Економiчна безпека пiдприємства: iнновацiйний аспект
СМ Шкарлет
72007
Actual problems of formation and funding of the state road funds
Д ФОНДУ
62017
Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг
СМ Шкарлет, МВ Дубина
Економічний часопис-ХХІ, 70-75, 2016
62016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20