Serhiy Shkarlet / Сергій Шкарлет
Serhiy Shkarlet / Сергій Шкарлет
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія
СМ Шкарлет
К.: Книжкове вид-во НАУ 432, 25, 2007
246*2007
Еволюція категорії «безпека» в науковому та економічному середовищі
СМ Шкарлет
Формування ринкових відносин, 7-12, 2007
372007
Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку
СМ Шкарлет
дисертація д-ра екон. наук:/СМ Шкарлет//08.00, 04-2008, 2007
362007
Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів
С Шкарлет, В Ільчук, І Лисенко
Економіст, 4-6, 2013
162013
Первиннi засади структурної моделi економiчної безпеки пiдприємства
С Шкарлет
Сiверянський лiтопис, 2006
162006
Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak odyn z mekhanizmiv efektyvnoho finansuvannia priorytetnykh proektiv dorozhnoi haluzi [Public-private partnership as one of the mechanisms for …
SM Shkarlet, VP Ilchuk, IA Khomenko
Ekonomichnyi prostir–Economic space 89, 93-103, 2014
142014
Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки
СМ Шкарлет, ОМ Кальченко
Актуальні проблеми економіки, 36-43, 2009
142009
Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития: Автореф
СМ Шкарлет
СМ Шкарлет-К.: Либра, 2008
132008
Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств
С Шкарлет
Сiверянський лiтопис, 2007
132007
Інноваційний розвиток підприємства: навч. посіб.
СМ Шкарлет, ВП Ільчук
Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015
122015
Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу
С Шкарлет, В Микитенко
Економіст, 4-7, 2012
122012
Роль і місце категорії «економічна безпека» у глобальній моделі національної безпеки держави
СМ Шкарлет
Формування ринкових відносин в Україні, 107-116, 2007
122007
Державно-приватне партнерство як один з механізмів ефективного фінансування пріоритетних проектів дорожньої галузі
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ІО Хоменко
Економічний простір, 93-103, 2014
112014
Mekhanizm formuvannia systemy parabankivskykh poserednykiv na finansovomu rynku v konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The mechanism of forming a system of …
SM Shkarlet, OI Honta, VH Marhasova, MV Dubyna
Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian], 2014
102014
Рефлексивные процессы и управление в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты
РН Лепа, СН Шкарлет
Лепа РН–Донецк: АПЕКС, 2013
102013
Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты
РН Лепа, СН Шкарлет, ЮГ Лысенко
монография/под ред. РН Лепы, 2011
102011
Actual problems of formation and funding of the stateroad funds
SM Shkarlet, IO Khomenko, VV Kontseva
Науковий вісник Полісся, 16-20, 2017
92017
Rozvytok systemy kontrolinhu v upravlinni strakhovymy kompaniiamy na rynku finansovykh posluh Ukrainy [Development of a controlling system in the management of insurance …
SM Shkarlet, MV Dubyna, MV Tunik
Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian], 2016
92016
Financial service markets of Eastern Europe: a compositional model.
S Shkarlet, V Vovk, M Dubyna, M Noga
Economic Annals-XXI 176, 2019
82019
Дослідження якісної сутності потенціалу економічної безпеки підприємства у ресурсно-перетворювальному аспекті
СМ Шкарлет, ОЮ Акименко
Сіверянський літопис, 70, 2006
8*2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20