Оксана Яріш / Oksana Yarish
Оксана Яріш / Oksana Yarish
Національний лісотехнічний університет
Verified email at nltu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фотополімеризація ЛФМ під дією емітованого твердотільними джерелами УФ-випромінювання в лабораторних умовах
ЯО В.
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість …, 2013
2013
Експериментальна установка для полімеризації ЛФМ під дією УФ-випромінювання, емітованого твердотільними джерелами
ЯО В.
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
2013
Експериментальна установка для вимірювання динаміки та глибини фотополімеризації в покриттях УФ-твердіння
ЯО В
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість …, 2011
2011
Технологічні аспекти опорядження тримірних виробів з деревини УФ-композиціями
ЯО В.
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість …, 2008
2008
ФОРМУВАННЯ КОЛЬОРОВИХ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ ФОТОХІМІЧНОГО ТВЕРДІННЯ НА ДЕРЕВИНІ ТА ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛАХ
ОВ Яріш
2003
Розширення гами кольорів пігментованих покриттів шляхом модифікації рецептури композиції та модернізації УФ-обладнання
ЯО В.
Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр., С. 162–166., 2002
2002
Модернізація камери УФ-твердіння МИЛ-2
ЯО В.
Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр., С. 122–125., 2002
2002
Прогнозування декоративних і технологічних властивостей забарвлених лакових композицій УФ-твердіння, виходячи з спектральних властивостей окремо взятих пігментів
ЯО В.
Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. –, С. 38–40., 2001
2001
Технологічні аспекти фототвердіння забарвлених лакових систем
ЯО В.
Науковий вісник: Проблеми деревообробки на рубежі ХХІ століття: наука …, 1999
1999
Використання екологічно безпечних кольорових лакових композицій для опорядження меблів
ЯОВ Яремчук Л.А.
Науковий вісник: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства …, 1999
1999
Дослідження впливу забарвлюючих добавок на виникнення та релаксацію внутрішніх напружень у поліефірних покриттях УФ-твердіння
БОВ Яремчук Л.А.
Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр., С. 117–123., 1998
1998
Прогнозування технологічних параметрів кольорових лакових композицій УФ-твердіння на основі спектральних характеристик барвників
ЯО В.
Матеріали 50-ої наук.-техн. конф. “Проблеми та перспективи розвитку …, 1998
1998
Фотоелектричний метод дослідження седиментаційних характеристик забарвлених систем на основі поліефірних лаків та високодисперсних аеросилів
БО В.
Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 1997. – Вип. 6. – С …, 1997
1997
Дослідження спектральних характеристик кольорових лакових композицій
БО В.
Тези міжнар. конф. «Лісотехнічна освіта і наука на рубежі XXI століття …, 1995
1995
Дослідження спектральних характеристик кольорових лакових композицій
БОВ Яремчук Л.А., Ватаманюк Н.М.
Тези доп. наук.-практ. конф. «Львівські хімічні читання», С. 68., 1995
1995
Спектральні характеристики кольорових лакових композицій
ЯЛА Булик О.В., Ватаманюк Н.М.
Тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток технічної хімії в Україні», С …, 1995
1995
Седиментаційна стійкість забарвлених систем
БОВ Яремчук Л.А., Сорока Л.Я.
Науковий вісник: Зб. наук.-техн. пр., С. 24–26., 1994
1994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17