Follow
Kravchenko Volodymyr
Kravchenko Volodymyr
Other namesКравченко Володимир Миколайович, Кравченко Владимир Николаевич, Kravchenko Vladimir
Національний університет природокористування і біоресурсів України
Verified email at nubip.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Имитационное моделирование экономических систем: прикладные аспекты. Монография
ЮГ Лысенко, ВН Кравченко, ДВ Беленко
Донецк: Ноулидж, 2013
462013
Диагностика и оценка эффективности основной деятельности предприятия
ВН Кравченко, АЮ Лысенко
Економіка промисловості, 145-152, 2010
262010
Supply Chain Resilience Through Operations and Finance Management
D Zherlitsyn, V Kravchenko
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 4 (1), 193-197, 2016
152016
Формалізація процедур в системі публічних закупівель ProZorro.
VM Kravchenko, IG Syvytska, DG Telenkova
Економіка і організація управління, 24-33, 2018
13*2018
Инструменты проблемно-целевого управления бизнес-процессами
ВН Кравченко
Днепропетровск: Середняк Т.К., 2014
132014
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВН Кравченко, ИВ Филипишин
Модели управления в рыночной экономике 11, 118-133, 2008
112008
Моделирование процессов взаимодействия предприятий в цепи поставок
ВН Кравченко
Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст./Донецкий нац. ун-т.//Модели …, 2005
92005
Целеполагание в системе управления развитием предприятия
ВН Кравченко, ИВ Филипишин
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 101-117, 2010
82010
Гібридний метод підтримки та прийняття управлінських рішень на основі обробки експертних суджень і нечіткої логіки
ВМ Кравченко
Формування ринкової економіки в Україні, 165-168, 2012
72012
Имитационная модель диффузии инновационной продукции промышленного назначения
ВН Кравченко, ТИ Приходько
Новое в экономической кибернетике: Сб. науч. ст., 52-64, 2006
72006
Имитационное моделирование потоковых процессов в системах производства и сбыта металлоизделий
ВН Кравченко, АЮ Лысенко
Міжнародний науковий журнал "Економічна кібернетика" 75 (1-3), 20-33, 2012
6*2012
Интегрированная модель системы маркетингово-ориентированного управления предприятием в сфере информационного бизнеса
ВН Кравченко, ВС Кузнецов
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: наук. економічний ж …, 2012
52012
Модели конфигурации цепи поставок промышленного предприятия
ВН Кравченко, АЕ Селиверстов
Культура народов Причерноморья, 87-95, 2010
52010
Трансформационные процессы и концепции экономического роста (Ч.1)
ВН Кравченко
http://modeling.at.ua/publ/8-1-0-29, 2009
5*2009
Методы формирования источников финансирования процесса продвижения инновационной продукции на рынок
ВН Кравченко, ТИ Кравченко
Финансы, учет, банки: сб. науч. тр. 15 (1), 86-96, 2009
52009
Сутність та механізми стратегічного управління страховою компанією
ВМ Кравченко, АО Шукатко
Економічна кібернетика 69 (1-3), 45-48, 2011
42011
Модели процессов управления запасами готовой продукции на предприятии
ВН Кравченко
Економіка і організація управління, 10-21, 2010
42010
Коммуникационные взаимодействия предприятий в адаптивных цепях поставок
ВН Кравченко, ВН Тимохин
Новое в экономической кибернетике: сб. науч. ст.: моделирование …, 2002
42002
Using Process Analysis and Modelliing In an Integrated Problem Solving Approach to Business Process Improvement
V Kravchenko
International Journal of Advances in Management and Economics 2 (5), 49-62, 2013
32013
Discrete-Event Simulation of Production and Sales Processes in a Company
V Kravchenko
International Journal of Economics, Commerce and Management 1 (2), 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20