Павло Єрьомін
Павло Єрьомін
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розширення технологічних можливостей комбінованого протягування отворів в деталях з малопластичних металів
ПМ Єрьомін, ОВ Чернявський, АІ Гречка
Видавництво СумДУ, 2010
22010
The influence of deformation conditions on the structure and hardening of cast iron surface layer in machining with combined carbide broaches
PM Eryomin, OV Chernyavs’kyi
Journal of Superhard Materials 37 (4), 282-288, 2015
12015
Дослідження мікорізання в процесі фінішної антифрикційної безабразивної обробки
ІВ Шепеленко, ЮО Цеханов, ЯБ Немировський, ЕК Посвятенко, ...
Прогресивні технології в машинобудуванні: збірник наукових праць IХ-ої …, 2020
2020
Особливості деформуючого протягування малопластичних матеріалів
ВЯ Мірзак, ВІ Гуцул, ЯБ Немировський, ПМ Єрьомін, ІВ Шепеленко, ...
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020
2020
Issues about limit plastic deformations of deforming broaching of cast iron parts
Y Nemyrovskyy, O Chernyavskyy, P Yeryomin, Y Tsekhanov
Вісник Тернопільського національного технічного університету 81 (1), 88-97, 2016
2016
ДО ПИТАННЯ ПРО ГРАНИЧНІ ПЛАСТИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ ЗАГОТОВОК ІЗ ЧАВУНУ, ОБРОБЛЕНИХ ДЕФОРМУВАЛЬНИМ ПРОТЯГУВАННЯМ
Я Немировський, О Чернявський, П Єрьомін, Ю Цеханов
SCIENTIFIC JOURNALOF THE TERNOPIL NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY, 97, 2016
2016
Поділ стружки при комбінованому протягуванні деталей із чавунів
ЯБ Немировський, ОВ Чернявський, ПМ Єрьомін
Резание и инструменты в технологических системах, 127-135, 2016
2016
Спосіб поділу стружки при комбінованому протягуванні деталей із чавунів
ПМ Єрьомін, ЯБ Немировський, ОВ Чернявський
Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент-техника и технология …, 2015
2015
Вплив умов деформування при обробці твердосплавними комбінованими протяжками на структуру та зміцнення поверхневого шару чавунів
СФ Студенець, ПМ Єрьомін, ОВ Чернявський
2015
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗАНИЯ при ОБРАТНОМ ХОДЕ деформИРУЮЩЕ-рЕЖУЩЕЙ протяжки для обРАБОТКИ отвЕРСТИЙ В деталях Из чУГУНА
ПМ Єрьомін, АМ Кириченко, АІ Гречка
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
2014
Моделювання холодного пружно-пластичного деформування отворів у втулках із сірого чавуна методом кінцевих елементів
ПМ Єрьомін, АМ Кириченко, ОВ Солона
ВНАУ, 2014
2014
Моделювання протягування деталей із сірого чавуна
ОВ Солона, ПМ Єрьомін, ОВ Чернявський
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2014
2014
Дослідження взаємодії деформуючого елемента протяжки із оброблюваною поверхнею деталей із графітовмісних чавунів
ПМ Єрьомін, ОВ Чернявський, СФ Студенець
КНТУ, 2014
2014
Забезпечення різання при зворотному русі деформуюче-ріжучої протяжки для обробки отворів у деталях із чавуну
ПМ Єрьомін, АМ Кириченко, АІ Гречка
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2014
2014
Проблеми тертя і способи проявлення його у верстатних системах
ВМ Пестунов, ОС Стеценко, ПМ Єрьомін
НТУУ «КПІ», 2010
2010
Нанесення технологічних змащень і антифрикційних покрить при деформуючому протягуванні
ОВ Чернявський, ПМ Єрьомін
КДПУ, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16