Follow
Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ імені С. Кузнеця
Verified email at business-inform.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы
В Забродский, Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
3711999
Экономическая безопасность отрасли и фирмы
Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
1641999
Управление финансовой безопасностью на предприятии
ТБ Кузенко, ВВ Прохорова, НВ Саблина
Бизнес Информ 2008, 27-29, 2007
1282007
Использование метода таксономии для анализа внутренних ресурсов предприятия
НВ Саблина, ВА Теличко
Бизнес Информ 3, 78-82, 2009
892009
Методи побудови інтегрального показника
ПМ Григорук, І Ткаченко
852012
Методи побудови інтегрального показника
ПМ Григорук, І Ткаченко
852012
Коммерческая информация и экономическая безопасность предприятия
Е Раздина
Бизнес-информ.–1997 24, 63-65, 1997
791997
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
692012
Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства
АО Касич, ІГ Хімич
Бізнес Інформ, 176-179, 2012
682012
Формування організаційно-економічного механізму управління реструктуризацією підприємства
КЛ Ларіонова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 137-141, 2015
642015
Формирование организационно-экономического механизма развития сферы потребительских услуг в крупном городе
ОА Донцова
Сибирский федеральный университет, 2017
62*2017
Конкурентоспособность товара и товаропроизводителя
А Яновский
Бизнес Информ, 21-23, 1996
621996
Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств
АО Касич
Бізнес Інформ, 290-294, 2014
582014
Стратегическое управление развитием предприятия
А Пушкарь, А Тридед
Бизнес информ, 124-129, 1999
511999
Управління змінами на підприємствах–необхідна умова забезпечення їх розвитку
ТВ Гринько
Бізнес Інформ, 247-252, 2013
502013
Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства
ВІ Отенко
Бізнес інформ, 232-237, 2013
502013
Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні
ЛО Чернишова, ВВ Сазонова
Бізнес Інформ, 87-90, 2013
492013
Теоретичні засади формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств
ОЮ Ємельянов, ЛІ Лесик, АЛ Висоцький
Бізнес Інформ, 124-130, 2015
472015
Децентрализация как основа становления финансово самостоятельных местных органов власти
ИВ Усков
Бизнес информ, 2012
452012
Оценка инновационного потенциала хозяйственной системы
Н Поповенко, Н Заварная
Бизнес Информ, 51-52, 1998
441998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20