Follow
Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ імені С. Кузнеця
Verified email at business-inform.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы
В Забродский, Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
4131999
Экономическая безопасность отрасли и фирмы
Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
1811999
Управление финансовой безопасностью на предприятии
ТБ Кузенко, ВВ Прохорова, НВ Саблина
Бизнес Информ 2008, 27-29, 2007
1312007
Использование метода таксономии для анализа внутренних ресурсов предприятия
НВ Саблина, ВА Теличко
Бизнес Информ 3, 78-82, 2009
942009
Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства
АО Касич, ІГ Хімич
Бізнес Інформ, 176-179, 2012
902012
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
862012
Методи побудови інтегрального показника
ПМ Григорук, ІС Ткаченко
Бізнес Інформ, 34-38, 2012
852012
Методи побудови інтегрального показника
ПМ Григорук, ІС Ткаченко
Бізнес Інформ, 34-38, 2012
852012
Коммерческая информация и экономическая безопасность предприятия
Е Раздина
Бизнес-информ.–1997 24, 63-65, 1997
851997
Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом
ВІ Дериховська
Бізнес Інформ, 341-347, 2013
842013
Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом
ВІ Дериховська
Бізнес Інформ, 341-347, 2013
842013
Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств
АО Касич
Бізнес Інформ, 290-294, 2014
812014
Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства
ВІ Отенко
Бізнес інформ, 232-237, 2013
782013
Конкурентоспособность товара и товаропроизводителя
А Яновский
Бизнес Информ, 21-23, 1996
741996
Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком промислового підприємства
ВЯ Махінько
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2022
73*2022
Формирование организационно-экономического механизма развития сферы потребительских услуг в крупном городе
ОА Донцова
Сибирский федеральный университет, 2017
67*2017
Теоретичні засади формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств
ОЮ Ємельянов, ЛІ Лесик, АЛ Висоцький
Бізнес Інформ, 124-130, 2015
672015
Розрахунок показників фінансового стану господарських товариств з урахуванням нових форм фінансової звітності
ОП Фещенко
Бізнес інформ, 229-236, 2015
642015
Управління змінами на підприємствах–необхідна умова забезпечення їх розвитку
ТВ Гринько
Бізнес Інформ, 247-252, 2013
612013
Теоретические аспекты управления бизнес-процессами в контексте реализации стратегии развития предприятия
ТС Морщенок
Бизнес информ, 295-302, 2014
542014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20