Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ імені С. Кузнеця
Verified email at business-inform.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы
В Забродский, Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
3141999
Экономическая безопасность отрасли и фирмы
Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
1331999
Управление конкурентоспособностью предприятия
ВВ Бичанин
ВЕСНІК ПОЛАЦКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА. Серыя D, ЭКАНАМІЧНЫЯ І …, 2015
1162015
Управление финансовой безопасностью на предприятии
ТБ Кузенко, ВВ Прохорова, НВ Саблина
Бизнес Информ 2008, 27-29, 2007
962007
Формирование организационно-экономического механизма развития сферы потребительских услуг в крупном городе
ОА Донцова
Сибирский федеральный университет, 2017
79*2017
Использование метода таксономии для анализа внутренних ресурсов предприятия
НВ Саблина, ВА Теличко
Бизнес Информ, 78-82, 2009
692009
Коммерческая информация и экономическая безопасность предприятия
Е Раздина
Бизнес-информ 24, 63-65, 1997
641997
Методи побудови інтегрального показника
ПМ Григорук, І Ткаченко
612012
Методи побудови інтегрального показника
ПМ Григорук, І Ткаченко
612012
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
592012
Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства
АО Касич, ІГ Хімич
Бізнес Інформ, 176-179, 2012
502012
Формування організаційно-економічного механізму управління реструктуризацією підприємства
КЛ Ларіонова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 137-141, 2015
462015
Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств
АО Касич
Бізнес Інформ, 290-294, 2014
452014
Конкурентоспособность товара и товаропроизводителя
А Яновский
Бизнес Информ, 21-23, 1996
451996
Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні
ЛО Чернишова, ВВ Сазонова
Бізнес Інформ, 87-90, 2013
432013
Стратегическое управление развитием предприятия
А Пушкарь, АН Тридед
Бизнес информ, 124-129, 1999
431999
Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку: поняття, структура та принципи функціонування
ІВ Осьмірко
Бізнес Інформ, 47-49, 2012
362012
Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку: поняття, структура та принципи функціонування
ІВ Осьмірко
Бізнес Інформ, 47-49, 2012
362012
Розрахунок показників фінансового стану господарських товариств з урахуванням нових форм фінансової звітності
ОП Фещенко
Бізнес інформ, 229-236, 2015
352015
Оценка инновационного потенциала хозяйственной системы
Н Поповенко, Н Заварная
Бизнес Информ, 51-52, 1998
341998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20