Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ імені С. Кузнеця
Verified email at business-inform.net - Homepage
TitleCited byYear
Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы
В Забродский, Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
2471999
Экономическая безопасность отрасли и фирмы
Н Капустин
Бизнес-информ, 1999
1151999
Управление конкурентоспособностью предприятия
ВВ Бичанин
ВЕСНІК ПОЛАЦКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА. Серыя D, ЭКАНАМІЧНЫЯ І …, 2015
932015
Управление финансовой безопасностью на предприятии
ТБ Кузенко, ВВ Прохорова, НВ Саблина
Бизнес Информ 2008, 27-29, 2007
752007
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
АВ Колмыков
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 12-19, 2013
582013
Использование метода таксономии для анализа внутренних ресурсов предприятия
НВ Саблина, ВА Теличко
Бизнес Информ, 78-82, 2009
562009
Коммерческая информация и экономическая безопасность предприятия
Е Раздина
Бизнес-информ 24, 63-65, 1997
561997
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
522012
Методи побудови інтегрального показника
ПМ Григорук, І Ткаченко
502012
Методи побудови інтегрального показника
ПМ Григорук, І Ткаченко
502012
Формування організаційно-економічного механізму управління реструктуризацією підприємства
КЛ Ларіонова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 137-141, 2015
412015
Стратегическое управление развитием предприятия
А Пушкарь, АН Тридед
Бизнес информ, 124-129, 1999
391999
Конкурентоспособность товара и товаропроизводителя
А Яновский
Бизнес Информ, 1996
391996
Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні
ЛО Чернишова, ВВ Сазонова
Бізнес Інформ, 87-90, 2013
372013
Втілення концепції стратегічного управління в практику вітчизняних підприємств
АО Касич
Бізнес Інформ, 290-294, 2014
332014
Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства
АО Касич, ІГ Хімич
Бізнес Інформ, 176-179, 2012
322012
Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку: поняття, структура та принципи функціонування
ІВ Осьмірко
Бізнес Інформ, 47-49, 2012
292012
Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку: поняття, структура та принципи функціонування
ІВ Осьмірко
Бізнес Інформ, 47-49, 2012
292012
Основы концепции диффузии инноваций
ВМ Московкин
Бизнес Информ, 41-48, 1998
291998
Децентрализация как основа становления финансово самостоятельных местных органов власти
ИВ Усков
Бізнес інформ, 107-111, 2012
272012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20