Подписаться
Світлана Волкова Svitlana Volkova
Світлана Волкова Svitlana Volkova
старший викладач, кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності ДВНЗ ПДАБА
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Забезпечення гендерної рівності та демократичні перетворення в ЗВО України згідно з цілями сталого розвитку: гендерний портрет ДВНЗ ПДАБА
ЛГІ Савицький М. В., Євсєєва Г. П., Бабенко В. А., Волкова С. П.
Український журнал будівництва та архітектури, 114-127, 2021
22021
Друга світова війна та Україна: історія і сучасність
ГП Євсєєва, ГІ Лисенко, СП Волкова
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 71-79, 2015
22015
Особенности политической культуры студенческой молодежи
СП Волкова
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 47-51, 2012
22012
Проблеми формування та розвитку освітньої парадигми в Україні
ГІ Лисенко, СП Волкова
URL: http://distance. dsu. edu. ua/ukr/conference/2015/aspecty …, 0
2
Вплив рішень Європейського суду на правову систему України
ГІ Лисенко, СП Волкова
Історико-політичні студії, 94-101, 2016
12016
Використання інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у технічних вишах
ГІ Лисенко, НГ Омелян-Скирта, СП Волкова
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Компьютерные системы …, 2014
12014
Використання хмарного сервісу LCloud на заняттях з вищої математики і статистики
В Болух, С Волкова, О Євдокимова
Друкується за рішенням Методичної ради Фахового коледжу Національного …, 2021
2021
Використання інноваційних навчальних технологій у роботі з обдарованою молоддю технічного профілю (на прикладі ДВНЗ ПДАБА)
ВСП Лисенко Г. І.
Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти …, 2021
2021
Місце курсу «Сучасні освітні технології» в системі професійної підготовки докторів філософії економічного профілю
ВСП Євсєєва Г.П., Лисенко Г.І.
Економічний простір, 65-70, 2021
2021
Laboratory of Pedagogical Skills of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture: On the Way from Traditional Methods to Modern Educational Online Technologies
Galyna YEVSEIEVA, Galyna LYSENKO and Svitlana VOLKOVA
Proceedings of the 37th International Business Information Management …, 2021
2021
Від університету до інституту: реформування вищої освіти у 20-ті роки 20 століття на прикладі Катеринославського інституту народної освіти
В Світлана
Креативний простір. 9 (10), 44-48, 2021
2021
Organization of pedagogical process in Dnipro state academy of civil engineering and architecture in quarantine conditions
SV Galyna Lysenko
Proceedings of the II International Education Forum «Best Educational …, 2021
2021
Організація дистанційного навчання у ПДАБА
БЮ Лисенко Г., Волкова С.
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІХ …, 2020
2020
Психологічна травма: від системної до особистої
ВСП Закінян Р. А.
Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку …, 2020
2020
Особливості національного виховання сучасної студентської молоді
СП Волкова
Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової …, 2019
2019
Українські винахідники за кордоном
СП Волкова
Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність …, 2019
2019
Директива про авторське право в інтернеті
ААС С. П. Волкова
Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність …, 2019
2019
До питання розвитку науково-дослідної кафедри українознавства в 1922 році
СП Волкова
Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність …, 2019
2019
Особливості міжкультурної педагогічної комунікації
СП Волкова
Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти …, 2019
2019
Розбудова міста в міжвоєнний період (1920-30-ті роки)
ЄГП Волкова С. П.
Історія Придніпровського регіону: архітектурно-історичний і промисловий …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20