Ольга Іванівна Дем'янчук
Ольга Іванівна Дем'янчук
доцент кафедри фінансів, Національний університет "Острозька академія"
Підтверджена електронна адреса в oa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальний капітал як елемент сталого економічного розвитку суспільства (Social Capital as an Element of Steady Economic Development of Society)
ОІ Дем'янчук
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, 25-27, 2007
162007
Формування властивостей соціального капіталу підприємства
ОІ Дем’янчук
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 270-276, 2011
132011
СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ.(THE COMPONENTS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNIT).
ОІ Дем'янчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»., 95-103, 2014
112014
Формування підприємництва нового типу в системі самозайнятості України
ОІ Дем’янчук
Економіка і бізнес, 38-42, 2004
102004
Вплив бюджетно-податкового потенціалу регіону на формування доходів місцевих бюджетів України
ОІ Дем’янчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
82016
Місцеві фінанси: навч. посібник
ОІ Дем’янчук
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія, 2013
82013
Децентралізація фінансових ресурсів місцевими бюджетами України
ОІ Дем’янчук
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2013
82013
Теоретичні основи фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці
ОІ Дем'янчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Економіка …, 2013
62013
Фіскальний потенціал місцевих бюджетів України
ОІ Дем’янчук
Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 55, 2011
62011
Сприяння розвитку самозайнятості населення на ринку праці України
ТА Заяць, ОІ Дем’янчук
Зайнятість та ринок праці.–Вип 19, 76-82, 2004
62004
Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін
ОІ Дем’янчук
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
52016
Розвиток процесу самозайнятості на селі
ОІ Дем’янчук
Економіка АПК, 12-14, 2002
52002
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ТА НЕДОЛІКИ У ЙОГО ЗАСТОСУВАННІ (Land rent as an important source of local budgets of Ukraine and …
ОІ Дем'янчук, БМ Струмінська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2013
42013
Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів України під впливом децентралізації (Сhanges in the formation of ukraine local budget income under the influence decentralization)
О Дем’янчук, В Кобетяк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
32017
Елементи соціального капіталу
ОІ Дем’янчук
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
32010
Забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні
O Demianchuk
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2017
22017
Oцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України (Estimation of effectiveness of fiscal decentralization of local budgets in Ukraine)
О Дем’янчук, А Іванова
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
22017
Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації (Management mechanism of local budgets in Ukraine within a decentralized context)
ОІ Дем’янчук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
22016
Інноваційні методи управління місцевими бюджетами України
ОІ Дем’янчук
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 190-194, 2016
22016
Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів (Intergovernmental relations improvement as a way of increasing of local budgets …
ОІ Дем'янчук, Н Шевчук
Фінансова система України. Збірник наукових праць, 8-13, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20