Макаренко Андрей Петрович, Макаренко АП, Makarenko AP
Макаренко Андрей Петрович, Макаренко АП, Makarenko AP
Запорожская инженерная государственная академия, кафедра учета, анализа, налогообложения и аудита
Подтвержден адрес электронной почты в домене zgia.zp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і практика державного регулювання в аграрній сфері:[монографія]
АП Макаренко
Інститут аграрної економіки УААН, 2009
282009
Аграрна політика в умовах розвитку ринкових відносин
АП Макаренко
Економіка і держава, 39-41, 2006
222006
Словник економічних термінів
СВ Васильєв, НВ Бондарчук, АП Макаренко, ЛЛ Мельник
Дніпропетровськ: ДДАУ 192, 2005
212005
Аудит операцій і розрахунків з оплати праці та обліку її витрат на підприємстві
ІВ Боюк
Міжнар. зб. наук. праці.–Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/Soc 1, 23, 2011
192011
Аудит: навч.-метод. посібник
АП Макаренко, ТО Меліхова, ГМ Бескоста
18*2015
Шляхи удосконалення організації обліку та аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві
АП Макаренко, ІО Литвиненко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.–Вип 2 (11), 33-39, 2015
122015
Аудит доходів від реалізації продукції як дієвий засіб підвищення ефективності діяльності підприємства
АП Макаренко, МВ Кутова
Інвестиції: практика та досвід, 18-23, 2018
112018
Методика аудиту виробничих витрат
АП Макаренко, АВ Кас’яненко
Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво, 138-142, 2012
102012
Важливі аспекти державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
АП Макаренко
Бізнес навігатор, 12, 2007
92007
Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник
АП Макаренко, ТО Меліхова, ЮВ Подмешальська, НС Чакалова
Запоріжжя: ЗДІА 602, 2018
82018
ОЦІНКА РЕФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ В УКРАЇНІ
НАВ Макаренко АП
Економіка та держава, 15-18, 2017
82017
Специализация и кооперация мелкотоварного частного предпринимательства в агропромышленном производстве
ПМ Макаренко
Економіка АПК, 26-32, 2000
82000
Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства
АП Макаренко, ГС Хайло
Інвестиції: практика та досвід, 68-75, 2017
72017
Аграрна політика держави у земельних відносинах на селі
ПМ Макаренко, ЮО Литвин, АП Макаренко
Академічний огляд. Серія: Економіка та підприємництво.–Дніпропетровськ, 37-47, 2009
72009
Наукові засади державного регулювання ринкової економіки у контексті його необхідності
МЛЮ Макаренко АП
Економіка та держава, 68-70, 2008
72008
Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту амортизації основних засобів
АП Макаренко, ЛС Гречана
[Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default …, 0
7
Концептуальні підходи щодо організації проведення аудиту власного капіталу
АП Макаренко
Все про бухгалтерський облік, 81-90, 2011
6*2011
Організація і методика обліку і аудиту поточної дебіторської заборгованості з покупцями та замовниками
АП Макаренко, СВ Васильчак, ІМ Іванченко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
62011
Стан та перспективи обліку виробничих запасів/Макаренко АП, Ярданова ТГ
АП Макаренко
Соціально економічний розвиток/Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково …, 0
6
Удосконалення виробничих витрат на промислових підприємствах
АП Макаренко
Економіка та держава Науково-практичний журнал–2018 р, 20-26, 0
6
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20