Follow
Max Polyakov / Макс Поляков
Max Polyakov / Макс Поляков
PhD, International Economics
Verified email at noosphere.com
Title
Cited by
Cited by
Year
Системно-семиотическая парадигма для информатики и интеллектуальных технологий
ИГ Ханин, МВ Поляков, НВ Борматенко
Математичне та програмне забезпечення iнтелектуальних систем. Мiжнародна …, 2004
202004
CLUSTERING OF COUNTRIES IN GLOBAL LANDSCAPE OF KNOWLEDGE ECONOMY DEVELOPMENT.
MV Polyakov, GY Shevchenko, VS Bilozubenko
Scientific bulletin of Polissia 13, 2018
92018
Method and system for executing slots adventure games
M Polyakov, A Krasnyy
US Patent 9,547,956, 2017
92017
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ. Автор Макс Поляков
M Polyakov
Ефективна економіка, 2017
92017
СУТНІСТЬ ТА ПРОЯВИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ THE NATURE AND PRACTICAL ASPECTS OF INTELLECTUALIZATION IN THE GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT
M Polyakov
Глобальні та національні проблеми економіки, 84-88, 2016
92016
Место и роль семиотики в решении проблем организации управления и информационных технологий. Автор Макс Поляков
M Polyakov, ИГ Ханин, НВ Борматенко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
92010
Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах становлення глобальної економіки знань. Автор Макс Поляков
M Polyakov
Економічний простір, 47-57, 2017
82017
Quasi-physical approach to forming the methodological and theoretical base of infosphere development
M Polyakov, I Khanin, N Bormatenko
Collated By, 2017
72017
Quasi-physical Approach to Solving the Semiotics Practical Productivity Paradox by Dr. Max Polyakov
M Polyakov
4th Annual International Conference on Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow, 2016
7*2016
Paradigmatic Model of Innovative Development and its Application for Solving the Problems of Information Economy and Society by Dr. Max Polyakov
M Polyakov
Review of Strategic and International Studies 6 (2), 2014
42014
Social Event Scheduler by Dr. Max Polyakov
M Polyakov
US Patent App. 13/954,378, 2013
4*2013
Особливості економіки знань та їх прояви на рівні світового господарства. Автор Макс Поляков
M Polyakov
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
32017
Основы концепции экономики знаний в работах лауреатов Нобелевской премии по экономике. Автор Макс Поляков
M Polyakov
Бізнес Інформ, 8-14, 2016
3*2016
Особливості інституційного забезпечення економіки знань автор Макс Поляков
M Polyakov
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 52-58, 2014
3*2014
SELECTION OF PARAMETERS FOR MuLTIFACTOR MODEL IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MARKETING (COuNTRY LEVEL)
M Polyakov, V Bilozubenko, M Korneyev, G Shevchenko
3
Комплексна економіко-організаційна модель підприємств з розробки інформаційних технологій. Автор Макс Поляков
M Polyakov, Л ЮО
Бізнес Інформ, 251-255, 2017
1*2017
Використання інформаційних технологій у військовій сфері та напрями підвищення їх ефективності автор Макс Поляков
M Polyakov
Вісник Національного універси-тету водного господарства та …, 2016
1*2016
НООСФЕРНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ИГ Ханин, МВ Поляков, ВВ Алексеева
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского 26 …, 2013
12013
Проблеми трансферу технологій в інноваційному менеджменті університету. Автор Макс Поляков
M Polyakov
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Менеджмент інновацій, 3-10, 2012
12012
Emergency Communication System and Method
M Polyakov, M Riabokon
US Patent App. 15/729,788, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20