Підписатись
Гупка-Макогін Надія Ігорівна
Гупка-Макогін Надія Ігорівна
Інші іменаNadiya Hupka-Makohin, https://orcid.org/0000-0003-0146-9540
Кандидат педагогічних наук, ТНПУ ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навчання майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно орієнтованого англомовного аудіювання у процесі самостійної роботи
НІ Гупка-Макогін
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
312016
The System of Pedagogical Concepts in Globalization Conditions
IH Mariana Sokol, Olga Tsaryk, Galyna Rozlutska, Nadiya Hupka-Makohin
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (4), 43-52, 2020
10*2020
Підсистема вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого аудіювання майбутніх фахівців з міжнародної економіки
НІ Гупка-Макогін
Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко …, 2016
22016
Теоретичні передумови формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців у сфері міжнародної економіки
НІ Гупка-Макогін
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
22015
Фахова підготовка майбутніх учителів Англійської мови під час воєнних дій в Україні.
ПЯВ Худа Н.С., Гупка-Макогін Н.І., Кочмар Д.А., Будз І.Ф.
«Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія …, 2023
1*2023
Learner Autonomy and Developing Professionally-Oriented Listening Skills of Future Specialists in the Field of International Economics
НІ Гупка-Макогін
Intellectual Archive, P.112–125, 2016
1*2016
Экпериментальная проверка методики обучения професионально ориентированого англоязычного аудирования будущих специалистов по международной экономике в процессе самостоятельной …
НИ Гупка-Макогин
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
12016
Метакогнітивний підхід до формування іншомовної аудитивної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки: теоретичні передумови
НІ Гупка-Макогін
Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Майбутні питання …, 2015
12015
Пути повышения мотивации в обучении профессионально ориентированного англоязычного аудирования будущих специалистов международной экономики
НІ Гупка-Макогін
Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов, С. 61–71, 2015
12015
Психолінгвістичні особливості формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні у майбутніх фахівців сфери міжнародної економіки
НІ Гупка-Макогін
Педагогічний альманах: збірник наукових праць /редкол. В. В. Кузьменко …, 2015
12015
Методологічні засади формування англомовної професійно орієнтованої аудитивної компетентності студентів економічних спеціальностей
N Hupka-Makohin
Pedagogical Discourse, 69-74, 2020
2020
TRANSLATION PECULARITIES OF ECONOMIC TERMINOLOGY
НІ Гупка-Макогін, ІВ Горенко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
TRANSLATION PECULIARITIES OF AUTOBIOGRAPHICAL GENRE
ІВ Горенко, НІ Гупка-Макогін
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Ефективність методу «фішбоун» у процесі навчання англійської мови
МО Сокол, О Царик, НІ Гупка-Макогін
2020
Формування професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної англомовної компетентності в читанні та аудіюванні майбутніх туристичних менеджерів
НІ Гупка-Макогін
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2018
2018
Концепція іншомовної професійно орієнтованої підготовки майбутнього працівника сфери міжнародної економіки
Н Гупка-Макогін
Тернопіль, Астон, 2016
2016
Етапи навчання англомовного орієнтованого аудіювання майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі самостійної роботи
НІ Гупка-Макогін
«Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи …, 2016
2016
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО АУДІЮВАННЯ
НІ Гупка-Макогін
ББК 81.2-9я74 С91 Організаційний комітет: Голова оргкомітету, 27, 2015
2015
Відбір відеофономатеріалів для формування англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх фахівців з міжнародної економіки
НІ Гупка-Макогін
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 236-243, 2015
2015
Сучасні тенденції навчання майбутніх економістів-міжнародників англомовного професійно орієнтованого аудіювання
НІ Гупка-Макогін
Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Серія 16 «Творча особистість …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20