Новіков,Олег Володимирович; Novikov, Oleg V.; Новиков, Олег Владимирович
Новіков,Олег Володимирович; Novikov, Oleg V.; Новиков, Олег Владимирович
Yaroslav Mudryi National Law University / Національньний юридичний університет імені Ярослава
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів
ОВ Новіков
Ефективність державного управління, 52-57, 2015
282015
Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності : моногр.
ОВ Новіков
14*2017
Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
ОВ Новіков
Дис… на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук 12 (08), 2013
142013
Основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності
ОВ Новіков
Форум права, 428–434-428–434, 2013
7*2013
Поняття злочинності у сфері інтелектуальної власності
О Новіков
Юридична Україна, 97-101, 2013
72013
Роль институтов гражданского общества в предотвращении коррупции
БН Головкин, ОВ Новиков
Norwegian Journal of development of the International Science, 2018
42018
Міжнародний досвід боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності
ОВ Новіков
Право і суспільство, 217-222, 2014
42014
Комплаєнс-підхід до запобігання корупції у приватній сфері
ОВ Новіков, АЄ Симкіна
Питання боротьби зі злочинністю, 63-75, 2017
32017
Недоліки й прорахунки політики держави в епоху постіндустріальної економіки як детермінуючий комплекс злочинності у сфері інтелектуальної власності
О Новіков
Юридичний вісник, 338-342, 2014
32014
Crimes against intellectual property: concept, types, current situation and development trends
O Novikov
Law Rev. Kyiv UL, 234, 2019
22019
Проблеми участі громадськості у запобіганні корупції в Україні
ОВ Новіков
Питання боротьби зі злочинністю, 58-72, 2019
22019
Социальные последствия преступности в сфере интеллектуальной собственности
ОВ Новиков
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2014
22014
Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі
ОВ Новіков
Журнал східноєвропейського права, 65-71, 2019
12019
Злочини проти інтелектуальної власності: поняття, види, сучасний стан та тенденції розвитку
O Novikov
Law Review of Kyiv University of Law, 234-239, 2019
12019
Правове регулювання відшкодування збитків, шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційних правопорушень
ОВ Новіков
Часопис Київського університету права, 221-225, 2017
12017
Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
НО Володимирович
Журнал східноєвропейського права, 50-58, 2016
12016
Політичні конфлікти в Україні як прояв деструкції влади
ОМ Сахань
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
Запобігання корупції : підручник / за заг. ред. Б. М. Головкіна
ОВ Головкін, Богдан Миколайович, Шостко, Олена Юріївна, Новіков
2019
Окремі питання кримінологічної характеристики екологічної злочинності в Україні
ОВ Новіков, НК Андріївна
Окремі питання кримінологічної характеристики екологічної злочинності в …, 2019
2019
Бізнес-культура як захід запобігання корупції у приватному секторі
ОВ Новіков, ПС Василівна
Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20