Підписатись
Костянтин Олександрович Линьов
Костянтин Олександрович Линьов
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технології електронного урядування
ІВ Клименко, КО Линьов
К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 1-3, 2006
1102006
Технології електронного урядування: навч. посіб
ІВ Клименко, КО Линьов
Київ: Вид-во ДУС, 5, 2006
672006
Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні
КО Линьов
автореф. дис.... канд. держ. упр.: 25.00. 01. Київ, 2004
532004
Інформаційне забезпечення державного управління та державної служби
КО Линьов
URL: http://www. centre-kiev. kiev. ua/bib/files/nmm/IZ16. pdf, 2016
382016
Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка
Л Гриневич, Л Ільїч, Н Морзе, В Прошкін, І Шемелинець, Р Григорій
192020
Теорія і практика прийняття управлінських рішень
АС Крупник, КО Линьов, ЄМ Нужний, ОМ Рудик
Видавничий дім "Простір", 2007
16*2007
Система електронного документообігу в державному управлінні: Навч.-метод. посіб
ІВ Клименко, КО Линьов
К.: Вид-во НАДУ, 2006
162006
Лідерство у контексті еволюції підходів до осмислення феномену в освіті
КО Линьов
ScienceRise. Pedagogical Education, 29-34, 2016
152016
Принцип субсидіарності у державному управлінні [Електронний ресурс]
КО Линьов
Режим доступу: http://www. nbuv. gou. ua/e-journals/DUTP2005txts LIOV. htm, 2005
152005
Принцип субсидіарності у державному управлінні
КО Линьов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/Dutp/2005-1/txts/LINOV. htm, 2005
142005
Децентралізація та лінійність у державному управлінні
КО Линьов
з держ. упр./КО Линьов, 2015
102015
Електронний уряд
СА Чукут, ІВ Клименко, КО Линьов
К.: НАДУ, 2007
92007
Електронний документообіг у державному управлінні/І
ІВ Клименко, КО Линьов, ІД Горбунко, ВВ Онопрієнко
ВКлименко, КО Линьов, І. Д Горбенко, В. ВОнопрієнко–К., НАДУ: Вид-во «Форт, 2009
82009
Електронний уряд: науково-практичний довідник
СА Чукут, ІВ Клименко, КО Линьов
URL: https://ktpu. kpi. ua/wpcontent/uploads/2016/02/Elektronnij …, 2016
72016
Сутність та співвідношення централізації та децентралізації у державному управлінні: основні тенденції сучасності
КО Линьов
Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз …, 2003
72003
До проблеми нелінійності як визначальної характеристики державної ієрархії
К Линьов
Управління сучасним містом, 31-39, 2002
72002
Підготовка керівника закладу середньої освіти в університетах України на засадах лідерства
К Линьов
Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис 3 (Додаток 1 …, 2015
62015
Управління розвитком ІКТ-компетентності керівника закладу освіти
КО Линьов, ВК Линьов
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 345-354, 2017
52017
Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства
К Линьов
Освітологія, 50-56, 2016
52016
Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти
К Линьов
«Освітологічний дискурс» Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php …, 2016
5*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20