Костянтин Олександрович Линьов
Костянтин Олександрович Линьов
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Технології електронного урядування
ІВ Клименко, КО Линьов
К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006
732006
Технології електронного урядування: навч. посіб.
ІВ Клименко, КО Линьов
К.: Вид-во ДУС 225, 5, 2006
372006
Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні
КО Линьов
з держ. упр.: 25.00. 02/Линьов Костянтин Олександрович, 2004
222004
Принцип субсидіарності у державному управлінні
КО Линьов
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/Dutp/2005-1/txts/LINOV. htm, 2005
18*2005
Інформаційне забезпечення державного управління та державної служби: навчальний посібник
КО Линьов
Режим доступу: http://www. centrekiev. kiev. ua/bib/files/nmm/IZ16. pdf, 2016
62016
Електронне урядування, електронна демократія–підходи до визначень
АВ Мєзєнцев
Теорія та практика державного управління, 64-69, 2015
62015
Електронний уряд
СА Чукут, ІВ Клименко, КО Линьов
К.: НАДУ, 2007
62007
Система електронного документообігу в державному управлінні: Навч.-метод. посіб
ІВ Клименко, КО Линьов
К.: Вид-во НАДУ, 2006
62006
Лідерствоу контексті еволюції підходів до осмислення феномену в освіті
КО Линьов
ScienceRise: Pedagogical Education, 29-34, 2016
52016
Теорія і практика прийняття управлінських рішень
АС Крупник, КО Линьов, ЄМ Нужний, ОМ Рудик
Видавничий дім "Простір", 2007
52007
Технології електронного врядування
КО Линьов
К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006
52006
Підготовка керівника закладу середньої освіти в університетах України на засадах лідерства
К Линьов
Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис 3 (Додаток 1 …, 2015
42015
Сертифікація державних службовців у сфері інформаційних технологій
К Линьов
Державне управління: теорія та практика.–К.: Вид-во НАДУ при Президентові …, 2006
42006
До проблеми взаємодії різних управлінських структур
К Линьов
Вісник НАДУ при Президентові України, 294-301, 2004
42004
Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства
К Линьов
Освітологія, 50-56, 2016
22016
Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти
К Линьов
«Освітологічний дискурс» Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php …, 2016
1*2016
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ЛІДЕРСТВА
К Линьов
Педагогічний процес: теорія і практика, 26-31, 2016
12016
Управління підвищенням кваліфікації керівника навчального закладу
К Линьов
Освітологія, 93-96, 2013
12013
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
В Єганов, І Клименко, П Клімушин, К Линьов
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 45, 2018
2018
Управління розвитком ІКТ-компетентності керівника закладу освіти
КО Линьов, ВК Линьов
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20