Тимошевська Ірина Петрівна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб: Монографія
ІП Тимошевська
Еспада, 2014
92014
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
ІП Тимошевська
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012
92012
Принцип диспозитивності та участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб
ІП Тимошевська
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2009 …, 2009
5*2009
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в цивільному процесі
ІП Тимошевська
Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац …, 2010
22010
The legal status of the prosecutor in modern civil proceedure
ІП Тимошевська
Theory and practice of jurisprudence 2 (16), 2019
2019
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ІП Тимошевська
2019
Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, як особи, які беруть участь у справі
ІП Тимошевська
Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу: матеріали наук …, 2012
2012
Заходи стимулювання інноваційної діяльності в України
ІП Тимошевська
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації інноваційного …, 2010
2010
Захист у суді органами та особами прав, свобод і інтересів інших осіб – функція держави
ІП Тимошевська
Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей IV …, 2009
2009
Участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як форма захисту прав і свобод людини і громадянина
ІП Тимошевська
Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному …, 2009
2009
Інститут захисту в суді «чужого» інтересу у цивільному процесі: історико-правовий аспект
ІП Тимошевська
Сучасні проблеми юридичної науки: тези доп. та наук. повідомлень …, 2008
2008
Культура правосуддя у цивільних справах
ІП Тимошевська
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 2007
2007
Функції представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді згідно з Конституцією України
ІП Тимошевська
Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального Кодексу та Кодексу …, 2007
2007
Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді
ІП Тимошевська
Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х …, 2007
2007
Правові підстави участі прокурора в цивільному процесі
ІП Тимошевська
Науково-практична конференція студентів та аспірантів «Проблеми реформування …, 2006
2006
Підстави і форми участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
ІП Тимошевська
1 Всеукраїнська цивілістична наукова конференція студентів та аспірантів, 2006
2006
Правові підстави участі прокурора в цивільному процесі
ІП Тимошевська
Наукова молодь: Матер. I міжнар. наук.-практ. конф. «Наукова молодь …, 2006
2006
Участие в гражданском процессе органов государственной власти и органов местного самоуправления для дачи заключения по делу
ІП Тимошевська
Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної науково-практичної …, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18