Тимошевська Ірина Петрівна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб: Монографія
ІП Тимошевська
Еспада, 2014
102014
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
ІП Тимошевська
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012
102012
Принцип диспозитивності та участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб
ІП Тимошевська
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2009 …, 2009
5*2009
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник судового процесу
ІП Тимошевська
Підприємництво, господарство і право, 54-59, 2020
2*2020
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в цивільному процесі
ІП Тимошевська
Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац …, 2010
22010
Правовий статус прокурора у цивільному судочинстві в умовах сучасного законодавства
ІП Тимошевська
Теорія і практика правознавства, 7-7, 2019
2019
Участь у цивільному процесі органів місцевого самоврядування для дачі висновку по справі
ІП Тимошевська
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі …, 2019
2019
The legal status of the prosecutor in modern civil proceedure
ІП Тимошевська
Theory and practice of jurisprudence 2 (16), 2019
2019
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ІП Тимошевська
2019
HISTORY OF CREDIT LEGAL RELATIONSHIP IN UKRAINE AND ITS REGULATION IN FOREIGN JURISDICTIONS
TY Tymoshevska Iryna
Development trends in legal science and practice: the experience of …, 2018
2018
Свобода заповіту як юридична гарантія реалізації права на спадкування за заповітом: економічно-правовий аспект
ІП Тимошевська
82-га Науково-технічна та науково-методична конференція Харківського …, 2018
2018
Recognition of insured contract of insurance
I Tymoshevska
«2ⁿͩ European conference on Law and Political Sciences» Proceedings of the …, 2017
2017
Окремі питання правового регулювання поділу майна подружжя
ІП Тимошевська
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі …, 2016
2016
Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, як особи, які беруть участь у справі
ІП Тимошевська
Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу: матеріали наук …, 2012
2012
Заходи стимулювання інноваційної діяльності в України
ІП Тимошевська
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації інноваційного …, 2010
2010
Захист у суді органами та особами прав, свобод і інтересів інших осіб – функція держави
ІП Тимошевська
Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей IV …, 2009
2009
Участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як форма захисту прав і свобод людини і громадянина
ІП Тимошевська
Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному …, 2009
2009
Інститут захисту в суді «чужого» інтересу у цивільному процесі: історико-правовий аспект
ІП Тимошевська
Сучасні проблеми юридичної науки: тези доп. та наук. повідомлень …, 2008
2008
Культура правосуддя у цивільних справах
ІП Тимошевська
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 2007
2007
Функції представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді згідно з Конституцією України
ІП Тимошевська
Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального Кодексу та Кодексу …, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20