Подписаться
Ірина Жарська
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Povedinka spozhyvacha
MA Oklander, IO Zharska
Kyiv:«Tsentr uchbovoi literatury 208, 2014
72*2014
Сучасний стан і тенденції ринку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки
ІО Жарська, ВМ Неткова
Статистика України, 45-51, 2014
18*2014
Marketynhovi tekhnolohii ekonomichnoho zrostannia [Marketing Technologies for Economic Growth]
MA Oklander
Odesa: Astroprynt, 2012
16*2012
Інформаційні системи й технології в системі маркетингу залізничного транспорту
ІО Жарська
Маркетинг і менеджмент інновацій, С.100-111, 2013
13*2013
Маркетинг у секторах національної економіки: монографія
МА Окландер, ВМ Беспалов, АО Губерник, ІО Жарська, ЛП Коваленко
Астропринт, 2004
12*2004
Маркетингові аспекти реформування залізничного транспорту: Монографія [Текст]
МА Окландер, ІО Жарська
О. : Астропринт, 2010
11*2010
Методичні основи дослідження поведінки споживачів у сфері освітніх послуг
ІО Жарська
Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe, 2014
10*2014
Практикум з маркетингу: теоретичні основи, завдання, кейсові вправи: навч. посіб.
ІО Жарська
Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2016
7*2016
Особливості дослідження поведінки споживачів освітніх послуг в Інтернет-середовищі
ІО Жарська, ДВ Зіньковська
Бізнес Інформ, 404-412, 2014
7*2014
Vykorystannia internet-seredovyshcha dlia prosuvannia osvitnikh posluh vyshchykh navchalnykh zakladiv
IO Zharska
Visnyk KNUTD. Ser. Ekonomichni nauky, 83, 2015
6*2015
Сучасні методи просування спеціальності «Маркетинг»
ІЛ Литовченко, ІО Жарська
EUROPEAN COOPERATION, 29-43, 2017
32017
Формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту в сучасних умовах України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04
ІО Жарська
Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2008
32008
Принципи організації маркетингових комунікацій ЗВО з абітурієнтами у мережі інтернет
ІО Жарська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2020
22020
Логістика: навчальний посібник
ІО Жарська
Одеса: ОНЕУ, 2019
22019
PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу
ІЛ Литовченко, ІО Жарська, ИЛ Литовченко, ИА Жарская
2*2016
Povedinka spozhyvacha:[navchalnyi posibnyk]
MA Oklander, Z IO
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2014
22014
Оцінка ефективності маркетингової діяльності в сфері залізничних вантажних перевезень
ІО Жарська
Вісник соціально-економічних досліджень, 240–244, 2013
22013
Досвід маркетингової діяльності на залізничному транспорті Великої Британії І l
ІО Жарська
О. Жарська 11, 53, 2007
22007
Організація маркетингу пасажирських перевезень на залізничному транспорті І ІО Жарська 11 Зб. наук. праць Луцького державного технічного університету. Вип. 3 (10)-Ч. 2
ІО Жарська
Зб. наук. праць Луцького державного технічного університету. Вип 3 (10), 32-39, 2006
22006
Класифікація показників якості продукції залізничного транспорту
ІО Жарська
Вісник соціально-економічних досліджень, 86-90, 2005
2*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20