Підписатись
Олексій Юрійович Дрозд | Alexey Drozd
Олексій Юрійович Дрозд | Alexey Drozd
National Academy of Internal Affairs
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адміністративне право України
В Галунько, П Діхтієвський, О Кузьменко, С Стеценко
Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
1272018
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні.
ОЮ Дрозд
Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018
22*2018
The issue of cryptocurrency legal regulation in Ukraine and all over the world: a comparative analysis
МІ Іншин, ЛВ Могілевський, ОЮ Дрозд
Baltic Journal of Economic Studies, 2018
222018
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.
ОЮ Дрозд
Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018
22*2018
Адміністративна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки
ОЮ Дрозд
К. : «МП Леся », 2013
152013
Адміністративна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки. Актуальні проблеми сучасної науки: теорія і практика
ОЮ Дрозд
К. : Міжнарод. наук. техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая, 2009
152009
Земля як об’єкт земельних відносин
ОЮ Дрозд
Адвокат, 23-26, 2009
142009
Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України
ОЮ Дрозд
К. : Центр учбової літератури, 2016
12*2016
Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні: монографія
ОЮ Дрозд
Дніпро: Видавничий дім «Гельветика, 2016
112016
Правове регулювання проходження державної служби в Україні: проблеми співвідношення норм трудового та адміністративного права: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 05; 12.00. 07
ОЮ Дрозд
Дніпро, 2017
102017
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ: особлива частина
ОЮ Дрозд
К.: «Директ Лайн», 2012
10*2012
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ: загальна частина
ОЮ Дрозд
К.: «Директ Лайн», 2012
10*2012
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ: спеціальна частина
ОЮ Дрозд
К.: «Директ Лайн», 2012
10*2012
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України, особлива частина
ОЮ Дрозд
Т.: «Терно-граф», 2011
10*2011
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ України, спеціальна частина
ОЮ Дрозд
Т.: «Терно-граф», 2011
10*2011
Узгодження норм адміністративного та трудового права у сфері правового регулювання проходження державної служби в Україні
О Дрозд
Підприємництво, господарство і право, 110-114, 2016
92016
Служба фінансових розслідувань як орган боротьби з адміністративними корупційними правопорушеннями
ОЮ Дрозд, АВ Тітко
Митна справа, 121-127, 2014
92014
Визначення об’єкта земельних правовідносин
ОЮ Дрозд
Адвокат, 32-35, 2011
92011
Безконтактні адміністративні послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру: питання теорії та практики: монографія
ОЮ Дрозд, ОВ Левченко
Київ: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016
82016
Проходження державної служби в Україні як складова предмета адміністративно-правового регулювання
О Дрозд
Підприємництво, господарство і право, 97-101, 2016
82016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20