Подписаться
Носуленко Віктор Іванович
Носуленко Віктор Іванович
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), механіко-технологічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Размерная обработка металлов электрической дугой (род)
ВИ Носуленко
Электронная обработка материалов, 8-17, 2005
712005
Розмірна обробка металів електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов
Ексклюзив-Систем, 2017
382017
Электрическая дуга в поперечном потоке средыдиэлектрика как источник тепла для новых технологий
ВИ Носуленко
Электронная обработка материалов, 26-33, 2005
182005
Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток
ДВ Богатирьов, ВМ Сало, ВІ Носуленко, ДВ Мартиненко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 39-43, 2012
72012
Розмірна обробка металів електричною дугою: дис.… доктора техн. наук: 05.03. 07/Носуленко Віктор Іванович
ВІ Носуленко
Кіровоград, 1998
61998
Комбинированные процессы металлообработки с использованием электрического дугового разряда как новые возможности и высокоэффективная альтернатива традиционной технологии
ВІ Носуленко, ОС Чумаченко
ПН Великий, ОФ Сиса, ОС Чумаченко//Сварщик, 30-32, 2001
42001
Розмірна обробка електричною дугою непрофільованим електродом-інструментом як альтернатива традиційним технологіям
ВІ Носуленко, ОВ Шелепко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2011
32011
О физической природе, об общем и отличиях, технологических возможностях электрических электроразрядной обработки металлов разрядов и классификации способов
ВИ Носуленко
Электронная обработка материалов, 4-14, 2006
32006
Сталість процесу розмірної обробки металів електричною дугою непрофільованим електродом
ВІ Носуленко, ОФ Сіса
КНТУ, 2006
22006
Электроразрядная обработка листовых деталей как новые возможности и высокоэффективная альтернатива традиционным технологиям
ВИ Носуленко, ОС Чумаченко
Электронная обработка материалов, 20-24, 2005
22005
Електроди-інструменти для розмірної обробки металів електричною дугою
ВІ Носуленко, ВМ Шмельов, АА Пащенко
Вестник Херсонского национального технического университета, 111-117, 2018
12018
Влияние геометрии и размеров электрода-инструмента на технологические характеристики процесса размерной оброботки электрической дугой
ВИ Носуленко, ВН Шмелев, ВВ Юрьев
Вестник Херсонского национального технического университета, 89-97, 2017
12017
Технічне забезпечення програмування врожайності
КВ Васильковська, ГА Кулик, ВІ Носуленко, НМ Трикіна
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 25-30, 2017
12017
Вплив властивостей компонентів КМ (КП) на напружено-деформований стан і триботехнічні характеристики деталей СГТ
ВВ Аулін, ОВ Кузик, ВИ Носуленко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 150-160, 2015
12015
Розмірна обробка електричною дугою складних за зовнішнім контуром деталей
ВІ Носуленко, ВВ Юр’єв
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 109-114, 2015
12015
Розмірна обробка електричною дугою отворів складного контуру
ВІ Носуленко, ВВ Юр’єв
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2015
12015
Вибір форми робочих органів адаптивного розпушувача ґрунту
ММ Петренко, ТК Марченко, ВІ Носуленко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 134-139, 2012
12012
Вплив гідравлічних параметрів потоку середовища-діелектрика на процес розмірної обробки електричною дугою
ВІ Носуленко, ОС Чумаченко
КНУБА, 2010
12010
Кування і гаряче об’ємне штампування. Альбом завдань
ВІ Носуленко, ВЯ Мірзак, ОФ Сіса
ЦНТУ, 2020
2020
Вплив характеру течії робочої рідини на якість обробки в умовах розмірної обробки металів електричною дугою
ВМ Шмельов, ВІ Носуленко, АА Пащенко
ХПІ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20