Подписаться
Гунько І.В./ Gunko I./IV Gun'ko
Гунько І.В./ Gunko I./IV Gun'ko
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Энергосберегающее решение в биосферных системах отапливаемых жилых и общественных зданиях
НС Кобелев, ВА Минко, ВН Кобелев, АС Семиненко, ИВ Гунько, ...
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2014
402014
Влияние отложений на рабочих поверхностях системы отопления на показатели работы элементов системы
ВА Минко, АС Семиненко, ИВ Гунько, ЮВ Елистратова
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2014
302014
Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону Про вищу освіту” в концептуальних за-садах підготовки фахівців на базі ННВК …
ГМ Калетнік, ІВ Гунько, ЕА Кірєєва
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-19, 2016
192016
Інноваційні платформи організації науково-дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки
ГМ Калетнік, ІВ Гунько
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-18, 2017
152017
Влияние накипи на работу систем отопления
ВА Минко, АС Семиненко, ИВ Гунько, ЮВ Елистратова, ЛН Колца, ...
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2014
122014
Надійність систем та обґрунтування інженерних рішень
ІВ Гунько
Вінниця: ВДАУ, 2006
122006
Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу
ІВ Гунко, СА Бурлака, АП Єленич
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 246-249, 2018
102018
Gunko IV Innovatsiini platformy orhanizatsii naukovo-dyskusiinykh molodizhnykh maidanchykiv u konteksti yevrointehratsiinoho rozvytku ahrarnoi ekonomiky [Innovative platforms …
GM Kaletnik
Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky-Economy …, 2017
102017
Optimal management of small hydroelectric plants power generation in local electrical systems
P Lezhnuk, O Rubanenko, I Hunko
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 289-298, 2018
92018
Один из вариантов математической модели управления приводом модифицированной системы отопления зданий и сооружений
СС Федоров, НС Кобелев, ДН Тютюнов, ВН Кобелев, АФ Пихлап, ...
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2012
92012
Групповий гідропривод робочих органів машин сільськогосподарського призначення з послідовним з’ɽднанням гідромоторів
ІВ Гунько
ІВ Гунько Вінниця., 254, 1999
91999
Методы проведения и эффективность мероприятий по борьбе с накипеобразованием в системах теплопотребления
ВА Минко, АЮ Феоктистов, ИВ Гунько, ЮВ Елистратова, ...
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2015
72015
Об эффективности систем отопления
ЕА Лопина, ЮВ Елистратова, ИВ Гунько, АС Семиненко
Международный студенческий научный вестник, 96-97, 2015
72015
Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші
ІВ Гунько, АА П’ясецький, СА Бурлака
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 47-51, 2017
62017
Optical sensor of harmful air impurity concentration
I Gunko, V Hraniak, V Yaropud, I Kupchuk, V Rutkevych
Przegląd elektrotechniczny. 2021. Vol. 97,№. 7. Р. 76-79., 2021
52021
Дослідження напрямків удосконалення пластинчастих теплообмінників
ІВ Гунько, ІВ Севостьянов, ЮТ Орлюк
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2019.-№ 2 (105).-С. 59-65., 2019
52019
Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації
ІМ Берник
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 69-73, 2017
52017
Теоретичні основи використання економіко-статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю
ІВ Гунько, ОІ Присяжнюк, ЛІ Бурдейна
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 33-43, 2018
42018
Транспорт-актуальні проблеми та сьогодення
ІВ Гунько, ОВ Гуцаленко
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 98-104, 2015
42015
Влияние отложений на внутренней поверхности трубопроводов систем отопления на показатели работы системы
ИВ Гунько
Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ …, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20