Підписатись
Гунько І.В./ Gunko I./IV Gun'ko/I Hunko/Iryna Gunko/Iryna Hunko/Irina Hunko/Irina Gunko
Гунько І.В./ Gunko I./IV Gun'ko/I Hunko/Iryna Gunko/Iryna Hunko/Irina Hunko/Irina Gunko
завідувач кафедри агроінженерії та технічного сервісу
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Энергосберегающее решение в биосферных системах отапливаемых жилых и общественных зданиях
НС Кобелев, ВА Минко, ВН Кобелев, АС Семиненко, ИВ Гунько, ...
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2014
482014
Optical sensor of harmful air impurity concentration
I Gunko, V Hraniak, V Yaropud, I Kupchuk, V Rutkevych
Przegląd elektrotechniczny. 2021. Vol. 97,№. 7. Р. 76-79., 2021
372021
Влияние отложений на рабочих поверхностях системы отопления на показатели работы элементов системы
ВА Минко, АС Семиненко, ИВ Гунько, ЮВ Елистратова
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2014
362014
Justification of the mechatronic system for pigsty microclimate maintenance
V Yaropud, I Hunko, E Aliiev, I Kupchuk
Estonian Academic Agricultural Society, 2021
282021
Надійність систем та обґрунтування інженерних рішень
ІВ Гунько
Вінниця: ВДАУ, 2006
272006
Енергоощадні безконтактні методи діагностування показників технічного стану мобільної сільськогосподарської техніки
ІВ Гунько, ЛГ Коваль
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 95, 2016
232016
Аналіз технологічних систем
МІ Іванов, ІВ Гунько, ІМ Ковальова, ОІ Худолій
Навчальний посібник. Частина 1, 0
23
Практична реалізація державної політики у сфері вищої освіти та положень нового закону Про вищу освіту” в концептуальних за-садах підготовки фахівців на базі ННВК …
ГМ Калетнік, ІВ Гунько, ЕА Кірєєва
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-19, 2016
222016
Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля
ГМ Калетнік, ЮЮ Браніцький, ІВ Гунько, ОВ Мазур
Сільське господарство та лісівництво.-2018.-№ 11.-С. 5-15., 0
20
Research into operating modes of the air injector of the milking parlor flushing system
I Gunko, I Babyn, E Aliiev, V Yaropud, A Hrytsun
University Politehnica of Bucharest, 2021
182021
Інноваційні платформи організації науково-дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки
ГМ Калетнік, ІВ Гунько
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7-18, 2017
182017
Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції: Навч. посіб
ВМ Бандура, ІВ Гунько, ІП Паламарчук, ЛВ Фіалковська, ІМ Берник
Вінниця: ВНАУ 266, 2012
182012
Влияние накипи на работу систем отопления
ВА Минко, АС Семиненко, ИВ Гунько, ЮВ Елистратова, ЛН Колца, ...
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2014
162014
Дослідження напрямків удосконалення пластинчастих теплообмінників
ІВ Гунько, ІВ Севостьянов, ЮТ Орлюк
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2019.-№ 2 (105).-С. 59-65., 2019
152019
Сучасні методи розрахунків ДВЗ
ВІ Яцковський, ІВ Гунько, ОВ Гуцаленко
монографія.-Вінниця, 2016.-131 с., 2016
152016
Конвеєри з гнучким тяговим елементом: навч. посіб; М-во освіти і науки, иолоді та спорту України, ВНАУ
МВ Любін, ІВ Гунько
Київ: Хай-Тек Прес 269, 2012
142012
Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу
ІВ Гунко, СА Бурлака, АП Єленич
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 246-249, 2018
132018
Gunko IV Innovatsiini platformy orhanizatsii naukovo-dyskusiinykh molodizhnykh maidanchykiv u konteksti yevrointehratsiinoho rozvytku ahrarnoi ekonomiky [Innovative platforms …
GM Kaletnik
Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky-Economy …, 2017
122017
Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші
ІВ Гунько, АА П’ясецький, СА Бурлака
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 47-51, 2017
122017
Методы проведения и эффективность мероприятий по борьбе с накипеобразованием в системах теплопотребления
ВА Минко, АЮ Феоктистов, ИВ Гунько, ЮВ Елистратова, ...
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2015
122015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20