Follow
Виктор Анатольевич Режко
Виктор Анатольевич Режко
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти
ВА Греченко, ІВ Чорний, ВА Кушнерук, ВА Режко
К.: Літера, 2000
732000
Українська мова (за професійним спрямуванням)
ВА Режко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012
2*2012
Більш в в і ч л и ва форма Нагадаємо, що кожна з цих форм у визначених комунікативних контекстах може бути ввічливою, чи нейтральною, чи формою, що має іронічний сенс.
ВА Режко, ОВ Хом'якова
Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник …, 2020
2020
ПРОТИСТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО ПОБУТУ ЯК ПРОВІДНА ТЕНДЕНЦІЯ ТВОРЧОСТІ ВТ НАРІЖНОГО
В Режко, О Хом'якова
Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] IІI Міжнародної науково …, 2019
2019
До проблеми відбору лексичного матеріалу під час навчання іноземних студентів української та російської мов як іноземних
ВА Режко, ОВ Хом'якова
Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів, 141, 2019
2019
Поезії Івана Франка в перекладах Анни Ахматової
ВА Режко
Іван Франко в культурно-історичному вимірі (до 160-річчя від дня народження …, 2016
2016
Харківщина в оповіданні О.Стороженка «Закоханий чорт»
ВА Режко, ГІ Миколаївна
Україна на шляху державотворення: історія та сучасність: Всеукраїнська …, 2016
2016
Тираноборчі мотиви у думі К.Ф. Рилєєва «Володимир і Рогнеда»
ВА Режко
Програма круглого столу "1000-річчя від дня смерті Великого Князя Київського …, 2015
2015
Моральність політики і незалежність держави за умов демократії (Драма О.К. Толстого «Посадник»).
ВА Режко
Сучасні проблеми економічного та соціального розвитку держави. Матеріали …, 2012
2012
ОВ Бабіч
ВА Кушнерук, ВА Режко, АІ Дзунда, ВГ Костенко, ІВ Знаменська, ...
Редакційна колегія, 2012
2012
Практичний курс ділової української мови для юристів.
ВА Режко
Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2003
2003
Ділова українська мова (Практикум для юристів).
ВА Режко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2002
2002
Робочий зошит з ділової української мови
ВА Режко
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2001
2001
Державність, право та культура Київської Русі.
ВА Режко, ГВ Анатолійович, ГО Анатолійович
Харківський університет внутрішніх справ, 2000
2000
Завдання та методичні рекомендації до курсу “Ділова українська мова”.
ВА Режко
Харківський університет внутрішніх справ, 2000
2000
Фахова термінологія слідчого: Робоча навчальна програма до спецкурсу.
ВА Режко, ВА Греченко
Х.: Університет внутрішніх справ., 1999
1999
Художній світ роману В.М.Владка “Нащадки скіфів”: Традиції і новаторство.
ВА Режко
Наукові записки ХДПУ ім.Г.С.Сковороди. Серія літературознавство. – Вип. 8 …, 1998
1998
История Украины в литературно-критической концепции Белинского.
ВА Режко
Третьи чтения молодых ученых памяти Л.Я.Лившица. – Х., 1998., 1998
1998
Нариси з історії української та зарубіжної культури. Навчальний посібник для студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів.
ВА Режко, ВА Греченко, КВ Анатолійовна, ІВ Чорний
Харків: НПЦ «Легес», 1998
1998
Рассказ Л.Н.Толстого «После бала». Сюжет и композиция произведения.
ВА Режко
Язык и литература в школе. Украинский научно-методический вестник. - № 3-4 …, 1997
1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20