Підписатись
Volodymyr Voloshyn / Володимир Волошин
Volodymyr Voloshyn / Володимир Волошин
Інші іменаVoloshin Vladimir
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Принципы фрактальности в механике разрушения металлов
ЮГ Бобро, ВН Мельник, АВ Шостак
Изв. РАН. Металлы, 119-122, 1997
61997
Моделювання вертикальних деформацій грунтової греблі водосховища Хмельницької АЕС
ВУ Волошин
Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 132-136, 2012
42012
Определение фрактальности поверхностей разрушения по данным РЭМ-стереоизмерений
ЮГ Бобро, ВН Мельник, АВ Шостак, ВУ Волошин
Металлы 3, 109-113, 1999
41999
Методи кількісної характеристики мікроструктури ґрунту
ВМ Мельник, ВУ Волошин, ФП Тарасюк, ЮС Бліндер
Вісн. Львів. держ. ун-ту. Серія географічна/Львів. держ. ун-т ім. Івана …, 0
4
Геоінформаційне тематичне картографування засобами ГІС MapInfo Professional : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ВУ Волошин, ПП Король
Луцьк: Вежа-Друк, 2013
3*2013
Математико-картографічне моделювання водної ерозії ґрунтів на основі комбінованого універсального рівняння втрат ґрунту
ПП Король, ВУ Волошин, ОВ Фесюк
Вісник геодезії та картографії, 35-42, 2013
32013
Математико-картографічне забезпечення моніторингових досліджень ерозійно небезпечних земель із застосуванням методу оцінювання пластики рельєфу
В Волошин, П Король, О Рудик
Видавництво Львівської політехніки, 2013
32013
Математико-картографічне забезпечення моніторингових досліджень ерозійно-небезпечних земель із застосуванням анаморфованих зображень
ПП Король, ВУ Волошин, ОВ Рудик
Геодезія, картографія і аерофотознімання, 110-116, 2012
32012
Моделювання і прогнозування рівнів води в паводковий період в межах м. Луцька
АВ Шостак, ОВ Верешко, ВУ Волошин
Містобудування та територіальне планування, 562-568, 2011
32011
Моделювання ефективного використання території для землеустрою
ОЮ Мельничук, В Волошин
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.–2009.–Вип 1 (17), 289-295, 2009
32009
Сучасна структура землекористування Луцького району: агроландшафтний аспект
ТС Павловська, ОВ Рудик, ВУ Волошин
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2017
22017
Нові результати і перспективи досліджень на Яворівському науковому геодезичному полігоні
І Тревого, І Цюпак, Б Паляниця, В Волошин
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 41-46, 2016
22016
Розробка методів РЕМ-фотограмметрії та морфолого-фрактального аналізу (на прикладі дослідження деструкції кісткової тканини)
ВУ Волошин
Волинський державний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 11-33, 2008
22008
Штучно створені об’єкти природно заповідного фонду ̶ парки-памятки садово-паркового мистецтва та їх репрезентативність у Волинській області
МВ Боярин, ВУ Волошин, ОО Цьось
Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 133-140, 2020
12020
Вплив метеорологічних умов на рівень забруднення атмосфери ландшафтів Волинської області
МВ Боярин, ІМ Нетробчук, ВУ Волошин
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна Серія …, 2016
12016
Використання модифікованої псевдоконічної рівновеликої проекції Бонна з ефектом збільшувальної лінзи для картографування території України
РІ Cосса, ПП Король, ВУ Волошин
Вісник геодезії та картографії, 23-30, 2015
12015
Обґрунтування вибору рівнопроміжної конічної проекції для середньо-і дрібномасштабного картографування України
РІ Cосса, ПП Король, ВУ Волошин
Вісник геодезії та картографії, 7-13, 2014
12014
Гіс-технології в еколого-геоморфологічному аналізі річково-басейнових систем
ТВ Павловська, ВУ Волошин
Київ, 2009
12009
До питання зонування міської території за умов невизначеності
АВ Шостак, ОВ Верешко, ВУ Волошин, ОВ Рудик
Наукові нотатки ЛДТУ, 380-389, 2005
12005
Вплив кліматичних змін на водний режим річок Волинської області
МС Мальований, МВ Боярин, ОО Бєдункова, ІМ Нетробчук, ...
Вісник національного університету водного господарства та …, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20