Yurii D Maliarevskyi, Ю. Д. Маляревский
Yurii D Maliarevskyi, Ю. Д. Маляревский
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства: монографія
ЮД Маляревський, СВ Лабунська, ЛВ Безкоровайна, ЮД Маляревский, ...
Вид. ХНЕУ, 2008
132008
Финансовый учет
ЮД Маляревский, ПС Тютюнник
ПС Тютюнник–Харьков: ИД “ИНЖЭК, 2003
82003
Учетно-аналитическое обеспечение концепции управления расходами предприятия
ЮД Маляревский, АС Лучанинова
Бизнес информ, 2, 2011
72011
Проблема оценки информационно-интеллектуальных аспектов деятельности предприятий инновационного типа развития
ЮД Маляревский, СВ Лабунская, НВ Курган
Бизнес Информ, 338, 2007
62007
Учет в зарубежных странах: учеб. пособие
ЮД Маляревский
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2003
62003
Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств
ЮД Маляревський, ОВ Фартушняк, ДІ Цибулько, ЮД Маляревский, ...
52016
Формирование программ подготовки бухгалтеров в ВУЗах Украины
ВА Лукин, ЮД Маляревский, ВВ Ольховская
Бізнес Інформ, 252-257, 2013
22013
Формирование программ подготовки бухгалтеров в ВУЗах Украины
ВА Лукин, ЮД Маляревский, ВВ Ольховская
Бізнес Інформ, 252-257, 2013
22013
Облікова політика: парадокси впровадження в Україні
ВО Лукін, ЮД Маляревський
Бизнес Информ, 2018
12018
Совершенствование законодательства о бухгалтерском учете в Украине
ВА Лукин, ЮД Маляревский
Экономика развития, 14-19, 2010
12010
Управлінський облік: навчальний посібник
ЮД Маляревський, СВ Лабунська, ЛВ Безкоровайна, НФ Чечетова, ...
ВД «ІНЖЕК», 2009
12009
Мета бухгалтерського обліку для України
ВО Лукін, ЮД Маляревський, ВА Лукин, ЮД Маляревский
2018
Системний підхід до визначення мети бухгалтерського обліку
ВО Лукін, ЮД Маляревський, ВА Лукин, ЮД Маляревский
2018
Фінансовий облік ІІ: робоча програма для студентів спеціальності 071" Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня
ЮД Маляревський, ЛВ Безкоровайна, ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Комп'ютерні облікові системи: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 071" Облік і оподаткування" спеціалізації" Облік і аудит …
ЮД Маляревський, НВ Курган, ЮД Маляревский
2017
Фінансова звітність за міжнародними стандартним та її аналіз: робоча програма для студентів спеціальності 071" Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня
ЮД Маляревський, НС Пасенко, ЮД Маляревский
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Финансовый учет ІІ
ЮД Маляревский, ЛВ Безкоровайная, ВВ Ольховская, ...
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2017
2017
Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни" Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" усіх форм навчання
ЮД Маляревський, ОВ Фартушняк, ПО Сахаров, ДІ Цибулько, ...
2016
Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств та їх об'єднань
АА Пилипенко, ЮД Маляревський, ЛВ Безкоровайна, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Робоча програма навчальної дисципліни" Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" усіх форм навчання
ЮД Маляревський, ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник, ЮД Маляревский, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20