Катерина Литвиненко
Катерина Литвиненко
кандидат економічних наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Підтверджена електронна адреса в onu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Взаємозв’язок динаміки розвитку ринку комерційної нерухомості та основних макроекономічних показників
КО Литвиненко, ЕА Литвиненко
32013
Комерційна нерухомість як інтегрована категорія ринку
КО Литвиненко
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 51-55, 2011
22011
Оцінка мультиплікативного впливу зовнішніх факторів на підприємницький сектор на базі моделі матриць соціальних рахунків
КО Литвиненко
Економіка та держава, 123-126, 2016
12016
Особливості використання матриць соціальних рахунків для визначення взаємозв’язку ринку комерційної нерухомості та підприємницького сектору
КО Литвиненко
12016
Мультиплікативна модель впливу інвестування на підприємницький сектор (на прикладі комерційної нерухомості)
КО Литвиненко
Інвестиції: практика та досвід, 41-46, 2016
12016
Вплив ринку комерційної нерухомості на функціонування основних економічних агентів. аналіз за допомогою матриці соціальних рахунків
КО Литвиненко
Усі матеріали подаються в авторській редакції., 31, 2015
12015
Аналіз ринку комерційної нерухомості України: стан, тенденції та перспективи
КО Литвиненко, ЕА Литвиненко
12015
Модель кругообігу національної економіки з ринком комерційної нерухомості
ЛМ Залюбінська, КО Литвиненко
Економічні інновації, 2015
12015
Матриці соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку
КО Литвиненко
Бізнес Інформ, 122-128, 2015
12015
Аналіз ринку комерційної нерухомості за допомогою матриці соціальних рахунків
КО Литвиненко, ЕА Литвиненко
12015
Взаємозв’язок циклічності змін ринку нерухомості з циклами економічної активності
КО Литвиненко
12014
Ринок комерційної нерухомості як індикатор стану економічної системи країни
КО Литвиненко
12013
Ринок комерційної нерухомості як інтегрована категорія ринку
КО Литвиненко
12011
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія систем у менеджменті та маркетингу». Спеціальність: 07 «Управління та адміністрування». Рівень вищої освіти …
ЛКО Садченко О.В., Чайковська М. П., Робул Ю. В., Грінченко Ю. Л ...
Одеса: «Фірма INTERPRINT», 2020
2020
Методичні рекомендації «Історія, концепції та проблеми науки». Спеціальність:07 «Управління та адміністрування». Рівень вищої освіти: PhD. («Менеджмент науки і інтелектуальна …
ЛКО Садченко О.В.
Одеса: «Фірма INTERPRINT», 2020
2020
Корпоративний імідж як чинник конкурентоспроможності компанії
ПКВ Литвиненко К. О.
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2020
2020
Соцієтальний підхід у мультикультуральному менеджменті та маркетингу
ЛК О.
Теоретико-методичні основи управління соцієтальними системами в умовах …, 2020
2020
Аутсорсинг людських ресурсів
АІ Донецька, КО Литвиненко
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
2019
Внутрішній маркетинг в організації: поняття та особливості формування
КО Литвиненко, ЕА Литвиненко
2019
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАРКЕТИНГЕ
K Lytvynenko, B Kyzyltau
Ефективна економіка, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20