Жанна Богдан, Zhanna Bogdan (ORCID: 0000-0003-1560-9516)
Жанна Богдан, Zhanna Bogdan (ORCID: 0000-0003-1560-9516)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Usage of professional photos for self-presentation in social media as an indicator of personal perfectionism
NV Pidbutska, AYE KNYSH, ZHB BOGDAN
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО SOCIAL PSYCHOLOGY AND SOCIETY, 127, 2019
12*2019
Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку вищої освіти
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, СМ Резнік, ЖБ Богдан
82013
Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності
ЖБ Богдан, ТО Солодовник, НВ Середа
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
52017
Моделювання професійних і виробничих умов спілкування у студентів технічного профілю
ЖБ Богдан
Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, 2015
52015
Застосування педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахівців у сучасних умовах освіти
ЖБ Богдан
НТУ" ХПІ", 2016
42016
СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАЛОЙ ГРУППЕ
ПГВ Богдан ЖБ
4*2015
Визначення співвідношення емпатійних каналів та їхніх об’єктів відповідно до гендерного аспекту
Z Bogdan, D Kramchaninova
Теорія і практика управління соціальними системами, 108-115, 2019
22019
Моделювання та корекція професійного шляху майбутніх фахівців засобами інноваційних психологічних технологій (гра" Ікігай")
ГВ Попова, ЖБ Богдан, НВ Підбуцька
Дике Поле, 2017
22017
Моделювання соціалізаційних процесів студенства засобами інноваційних психологічних технологій (трансформаційних ігор)
ГВ Попова, НВ Підбуцька, ЖБ Богдан
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2017
22017
Psychological features of developing a healthy lifestyle in early youth
ZB Bogdan, ТО Solodovnуk
НТУ" ХПІ", 2016
22016
Розвиток духовного потенціалу студентів у вищому технічному навчальному закладі
ЖБ Богдан
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Особистісно-адаптаційний потенціал керівників середньої ланки вищого навчального закладу
ГВ Попова, ЖБ Богдан
Проблеми екстремальної та кризової психології, 271-279, 2013
22013
Психологічні особливості професійного вигоряння викладачів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ЖБ Богдан
Українська інженерно-педагогічна академія, 2012
22012
СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ КЕРІВНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
M Lanskih, Z Bogdan
Теорія і практика управління соціальними системами, 56-65, 2020
1*2020
Формування комунікативної компетентності студентів закладів вищої освіти
ЖБ Богдан, НВ Середа
Мадрид, 2020
12020
Гендерні відмінності особистісних характеристик віртуального спілкування молоді студентського віку
Т Солодовник, Ж Богдан, Н Середа
Теорія і практика управління соціальними системами, 110-121, 2019
12019
Аналіз поняття" саморозвиток" в історично-філософському контексті
ЖБ Богдан
Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет, 2015
12015
Особливості життєвої задоволеності інженерів у процесі професіоналізації
НВ Підбуцька, ЖБ Богдан
Харківський національний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 2015
12015
Психологічні особливості розвитку громадської активності студентів, як чинник психологічної допомоги в умовах освітнього простору
ЖБ Богдан, НВ Підбуцька
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна, 2015
12015
Особливості лідерських якостей дівчат з повних та неповних родин
ЖБ Богдан, ЯВ Козаренко
НТУ" ХПІ", 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20