Юлія Барабаш
Юлія Барабаш
Университет таможенного дела и финансов, юридический факультет, кафедра теории и истории государства
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр.
Барабаш
ХХ ст.: історичний аспект, 0
6
Особенности реализации национально-культурной политики советской власти в Донбассе в 1920-х гг.(на примере ликвидации неграмотности и украинизации)
ЮВ Барабаш
Известия Сочинского государственного университета, 263-265, 2013
22013
Девиантное поведение различных социальных групп в регионе Донбасса. 1920е гг
Ю Барабаш
Былые годы. Российский исторический журнал, 37-42, 2013
12013
DEROGATIONS FROM THE OBLIGATIONS IN ABIDING BY THE STATE OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS IN UKRAINE
B Y.
Часопис Київського університету права, 2016
2016
International human rights standards: the problems of their implementation in Ukraine
B Y.
Часопис Київського університету права, 12-15, 2015
2015
Інфраструктура Донбасу у 20-х рр. XX ст.: зміни в соціально-виробничій сфері
БЮ В.
Дніпропетровський національний університет імені О.Гончара, 2015
2015
Медико-соціальна проблематика 20-х рр. ХХ ст. у радянській історіографії
БЮ В.
Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку …, 2015
2015
Inviolable Territory of Ukraine in Accordance with the Constitution of Ukraine and International Law
B Yu.V.
Конституційний розвиток в Україні: історична ретроспектива та сучасні …, 2015
2015
Шляхи підвищення юридичної відповідальності у сучасних умовах
БЮ В.
Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи …, 2014
2014
Державна торгівля в Донбасі. 1920-і рр.
БЮ В.
Маловідомі сторінки вітчизняної історії: архівні розвідки: Семінар студентів …, 2014
2014
Розвиток соціально-виробничої інфраструктури Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.: Монографія.
БЮ В.
Ноулідж, 2014
2014
Історія вітчизняної охорони здоров’я і медицини в дисертаціях останніх років (сучасний стан розробленості та перспективи подальших досліджень)
ІЮ Робак, ГЛ Демочко
Гілея: науковий вісник, 168-173, 2014
2014
Всеукраїнська наукова конференція Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми
ЯВ Верменич, ТС Водотика
Український історичний журнал, 227-230, 2014
2014
Місце клубних установ у повсякденному житті Донбасу (1920-ті рр.)
ЮВ Барабаш
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
2014
Забезпечення фармацевтами Донбасу в 1920-х рр.: деякі аспекти проблеми.
БЮ В.
Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку …, 2013
2013
Соціально-виробнича сфера Донбасу періоду 20-х рр. ХХ ст. у сучасній історіографії.
БЮ В.
Історичні записки: Збірник наукових праць., 9-14, 2013
2013
Соціальні потреби населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст.
БЮ В.
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2013
2013
Сучасна вітчизняна історіографія історії місцевої охорони здоров'я в Україні та перспективи подальших досліджень
ІЮ Робак, ГЛ Демочко
Х.: ХНМУ, 2013
2013
Соціально-політична діяльність уряду УСРР з розвитку фармацевтичної мережі Донбасу у 1920-х рр.
ЮВ Барабаш
Проблеми політичної історії України, 175-180, 2013
2013
Особливості культурного розвитку населення Донбасу 1920-ті рр.
ЮВ Барабаш
Історичні записки, 19-25, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20