Follow
Оксана Вінницька (Vinnytska Oksana)
Оксана Вінницька (Vinnytska Oksana)
УДПУ
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Oцiнкa ефективнoстi викoристaння фiнaнсoвих ресурсiв пiдприємствa
НІ Гвоздєй, ІС Бондарук, ОА Вінницька
Економічний аналіз, 216-221, 2018
18*2018
Аnalysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance
Y Melnychuk, L Chvertko, T Korniienko, O Vinnytska, O Garmatiuk
Tem Journal 8 (1), 201, 2019
132019
Improving the level of financial support for agricultural enterprises
С Колотуха, Н Гвоздєй, О Вінницька
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 5 (4 …, 2019
122019
Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства
ІА Бержанір, ОА Вінницька, НІ Гвоздєй
Молодий вчений, 682-686, 2018
12*2018
Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України
ОА Вінницька, ТГ Бондарук
9*2018
Тенденції заробітної плати працівників України
О Чутка
Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК, 2, 2009
82009
Визначення інструментів та факторів, що впливають на формування стану економічної безпеки в сільськогосподарських підприємствах
ТО Корнієнко, ЛА Чвертко, ОА Вінницька
Науковий журнал «Економічні горизонти, 7, 2018
7*2018
Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ державного управління в Україні
Т Бондарук, О Вінницька, М Дубина
ТНЕУ, 2018
6*2018
Вплив соціального капіталу на мотивацію трудової діяльності працівників аграрних підприємств
ОА Чутка
Економіка АПК, 116-121, 2010
62010
Management of financial results of insurance companies as an activator of the innovation-investment process
Y Melnychuk, O Vinnytska, L Chvertko
Економічні горизонти, 4-10, 2019
52019
Правові та практичні аспекти діяльності страхових посередників у системі продажів страхових послуг в Україні
ЛА Чвертко, ТО Корнієнко, ОА Вінницька
5*2018
Економіко-статистичний аналіз доходів місцевих бюджетів
ОА Вінницька
Статистика України, 18-23, 2015
52015
Стан та проблеми розвитку туристичного страхування в Україні
LA Chvertko, OA Vinnytska, TO Korniienko
The actual problems of regional economy development 1 (16), 58-67, 2020
42020
Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання
ОА Вінницька, ЛА Чвертко, ТО Корнієнко
42018
Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації
ОА Вінницька
4*2017
Principles of formation of local budget revenues in the conditions of decentralization
OA Vinnytska, IA Berzhanir
Economies’ Horizons, 3, 2017
4*2017
Принципи формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації
ОА Вінницька, ІА Бержанір
Економічні горизонти, 47-52, 2017
42017
Місцеві податки в доходах місцевих бюджетів
ОА Вінницька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
42015
Aspects of Increasing the Level of Financial Support of Agricultural Enterprises
S Kolotukha, N Gvozdej, L Chvertko, O Vinnytska, T Korniienko
Proceedings of the 35th International Business Information Management …, 2020
32020
State and problems of tourist insurance development in Ukraine
LA Chvertko, OA Vinnytska, K TO
The actual problems of regional economy development 16 (1), 58-67, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20